หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ Art and Design

Art and Design

หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ (Art and Design)

เรียนต่อหลักสูตรศิลปะและการออกแบบในสหราชอาณาจักร

การศึกษาในหลักสูตรศิลปะ จะช่วยฝึกฝนทักษะการทำงานในสตูดิโอได้อย่างเข้มเข้น เพื่อให้พัฒนาไปเป็นศิลปินควบคู่กับการค้นคว้าพื้นฐานของรายวิชาทั้งในเชิงทฤษฎี เชิงประวัติศาสตร์ และเชิงวิพากษ์ โดยส่วนมากมหาวิทยาลัยจะมีสตูดิโอโดยจะตั้งอยู่ศูนย์กลางของคณะและมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้คุณสามารถทำงานศิลปะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ ทั้งการวาดภาพ การปั้น การแสดงผลงานศิลปะ การพิมพ์ การถ่ายภาพ และสร้างสื่อดิจิทัล ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกใช้งานสถานที่ได้ตามความถนัดและความสนใจของตน มหาวิทยาลัยมักจะมีการเชิญศิลปินผู้ชำนาญการ และนักวิจารณ์มาร่วมอภิปรายสนทนา และวิจารณ์ผลงานนักศึกษาที่ใช้สตูดิโออย่างสร้างสรรค์เพื่อนำผลงานเสนอสู่สาธารณชนในภาคเรียนสุดท้ายเสมอ ซึ่งบางมหาวิทยาลัยจะมีกฎให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์อีกด้วย

เส้นทางอาชีพหลังจากเรียนจบหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปะและการออกแบบจะได้รับการจ้างงานในหลายสาขาอีพ ไม่ว่าจะเป็นช่างภาพ กราฟฟิคดีไซเนอร์ มัณฑนากร และเว็บไซต์ดีไซเนอร์ ซึ่งทำงานในสายงานสื่อผสม สื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา พิพิธภัณฑ์ รวมถึงห้องจัดแสดงผลงานศิลปะ แฟชั่น และอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปะบางรายกลายเป็นศิลปินผู้ชำนาญการ หรือสอนวิชาศิลปะ ในขณะที่บางรายทำงานเกี่ยวกับเกมส์คอมพิวเตอร์ ส่วนผู้สำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบก็มักทำงานด้านที่ตนถนัดและสนใจนั่นเอง

คุณสมบัติสำหรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ

หลักสูตรส่วนใหญ่จะไม่กำหนดว่าคุณจะต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง แต่การเรียนวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปะ และประวัติศาสตร์ศิลป์จะเป็นข้อดี คุณอาจต้องนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน ซึ่งประกอบไปด้วยภาพวาด และผลงานต่าง ๆ อันเป็นเอกลักษณ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์และช่างจินตนาการของคุณ ซึ่งคุณสามารถนำเสนอเทคนิคการวาดภาพแนบไปด้วยเพื่อให้เห็นตัวอย่างการพัฒนางานของคุณในการต่อยอดไอเดียจนสำเร็จเป็นชิ้นงาน ซึ่งจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จตอนสอบสัมภาษณ์รับเข้าศึกษาต่อ

  • นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีทั่วไป: คะแนนขั้นต่ำ 34 คะแนน
  • คุณสมบัตินักเรียนแบบ A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ ABB และแฟ้มผลงาน
  • คะแนนสอบ IELTS: คะแนนรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 6.0 ในแต่ละทักษะ

หากคุณสนใจศึกษาต่อ ศิลปะและการออกแบบ ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร ศิลปะและการออกแบบ ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

มหาวิทยาลัยในการเรียนหลักสูตร ศิลปะและการออกแบบ ในสหราชอาณาจักร

หากคุณสนใจศึกษาต่อ ศิลปะและการออกแบบ ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร ศิลปะและการออกแบบ ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool