ติดต่อเรา 02-260-6033  |  bangkok@studyin-uk.com

SI-UK Thailand

ศูนย์เตรียมความพร้อมสำหรับ IELTS

เรียน IELTS กับเอสไอ-ยูเค

SI-UK จัดการห้องเรียนสำหรับการเรียน IELTS และการสอบ IELTS หลักสูตรเฉพาะสำหรับการเตรียมความพร้อม สำหรับ IELTS เป็นหลักสูตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักเรียนนานาชาติ ที่ต้องการจะพัฒนาผลสอบ IELTS เพื่อการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

ไม่ว่านักเรียนจะต้องการพัฒนาผลสอบ IELTS เพื่อผลลัพธ์ของการศึกษา การทำงาน หรือการสมัครวีซ่า หลักสูตรที่ยืดหยุ่นของเราจัดเตรียมทุกอย่างสำหรับนักเรียนทุกคน โดยมุ่งเน้นด้านการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ของ SI-UK จะสอนเจาะลงไปในทักษะที่นักเรียนต้องการพัฒนา ในห้องเรียนที่หลากหลายและน่าตื่นเต้น

The SI-UK team

ความตั้งใจสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ที่ต้องการจะศึกษาต่อ หรือทำงานในสิ่งแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษ การฝึก IELTS เป็นระบบที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษใน 4 ทักษะประเภท:

  • การฟัง
  • การอ่าน
  • การเขียน
  • การพูด

ตั้งแต่การเริ่มต้นหลักสูตรในปี 1989 การเตรียมความพร้อมสำหรับ IELTS ได้กลายเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด และได้รับการยอมรับมากกว่า 8,000 มหาวิทยาลัย นายจ้างและองค์กรตรวจคนเข้าเมืองทั่วโลก วิธีการทดสอบ IELTS เจาะจงไปยังการฝึกฝนของผู้เข้าสอบที่จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่เป็นจริง โดยมีหลักสูตรที่แตกต่างกัน 2 หลักสูตรดังต่อไปนี้

  • Academic IELTS – เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา
  • General IELTS – หลักสูตรนี้เน้นไปด้าน "ภาษาอังกฤษสำหรับการเอาตัวรอด" และมุ่งเน้นไปยังผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับการทำงาน การฝึกงาน หรือการท่องเที่ยว

สำหรับการสอบ เมื่อสอบ 1 ครั้ง ผลคะแนนจะมีอายุ 2 ปี

ระดับคะแนน IELTS 9 ระดับ

ในแต่ละทักษะของการสอบ ผลเฉลี่ยของแต่ละทักษะจะรวมเป็นผลรวม และนักเรียนจะได้รับคะแนนทั้งหมด หรือครึ่งหนึ่ง

คะแนนทักษะทักษะโดยรวม
Band 9 expert user มีความพร้อมอย่างมากในการใช้ภาษา: ใช้ภาษาได้อย่าง ถูกต้อง เหมาะสม คล่องแคล่ว และเข้าใจภาษาเป็นอย่างดี
Band 8 very good user มีการใช้ภาษาเต็มที่ โดยจะมีความผิดพลาด และความไม่เหมาะสมในการใช้ภาษาเป็นครั้งคราว ความเข้าใจผิดอาจจะเกิดขึ้นในสถานะการณ์ที่แตกต่างกัน มีการจัดการด้านข้อมูลสำหรับการโต้แย้งได้ดี
Band 7 good user มีการจัดการด้านภาษา โดยจะมีความผิดพลาด ความไม่เหมาะสมในการใช้ภาษาเป็นครั้งคราว และจะมีการเข้าใจผิดในบางสถานการณ์ โดยทั่วไป มีการจัดการด้านข้อมูลสำหรับการโต้แย้งได้ดี และเข้าใจในการจัดข้อมูลอย่างมีเหตุผล
Band 6 competent user โดยทั่วไปมีผลตอบรับในด้านการใช้ภาษา โดยไม่ได้คำนึงถึง ความผิดพลาด ความไม่เหมาะสมในการใช้ภาษา และการเข้าใจผิด มีความสามารถใช้และเข้าใจภาษาโดยรวมพอใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่คุ้นเคย
Band 5                           modest user มีการใช้ภาษาบางส่วน มีการใช้ความหมายในการเผชิญหน้าในสถานการณ์ส่วนใหญ่ โดยมากจะมีความผิดพลาดมาก ควรจะพัฒนาการสื่อสารขั้นพื้นฐาน
Band 4 Limited user มีการใช้ภาษาเฉพาะสถานการณ์ที่คุ้นเคย จะมีปัญหาในการเข้าใจและการแสดงออกทางความคิด ไม่สามารถใช้ภาษาที่ซับซ้อนได้
Band 3 Extremely limited user มีความรู้และการใช้ภาษาได้อย่างกว้างๆ ในสถานการณ์ที่คุ้ยเคย และมีการชะงักระหว่างการสื่อสารบ่อยๆ
Band 2 Intermittent user มีปัญหาในการสื่อสาร พูดได้แค่คำศัพท์สั้นๆ ที่คุ้นเคยเท่านั้น มีปัญหาในการทำความเข้าใจในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
Band 1 Non-user ไม่สามารถใช้ภาษาได้ ใช้ได้แค่เฉพาะคำศัพท์บางคำเท่านั้น
Band 0 Did not attempt the test   

ไม่มีข้อมูลในการสอบ ไม่ได้เข้าสอบ

Go to top of page

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆในการศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร นัดหมายวันและเวลาเข้ารับการปรึกษาเลยค่ะ!

บริการให้คำปรึกษา ฟรี!