หลักสูตรที่ได้รับความนิยมในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรที่ได้รับความนิยมใน UK

หลักสูตรที่ได้รับความนิยมใน UK

หลักสูตรที่ได้รับความนิยมในสหราชอาณาจักร

MBA

LAW

Business and Management

Marketing

Engineering

Hotel and Tourism

International Relations

รายชื่อสาขาวิชาที่ได้รับความนิยม

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University