หลักสูตรที่ได้รับความนิยมในสหราชอาณาจักรสำหรับนักเรีย

หลักสูตรที่ได้รับความนิยม

หลักสูตรที่ได้รับความนิยมใน UK

หลักสูตรที่ได้รับความนิยมในสหราชอาณาจักร

MBA

LAW

Business and Management

Marketing

Engineering

Hotel and Tourism

IR

รายชื่อสาขาวิชาที่ได้รับความนิยม

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool