ประวัติบริษัท SI-UK

ประวัติบริษัท SI-UK

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2549 SI-UK ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนนักเรียน นักศึกษานับพันจากทั่วโลกให้สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

ประวัติบริษัท

เมษายน 2546

บริษัทแรกเริ่มของ SI-UK ก่อตั้งที่ชินจูกุ โตเกียว และประสบผลสำเร็จด้วยการนำนักเรียน นักศึกษากว่าพันคน สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

 

ตุลาคม 2549

• บริษัท SI-UK International จำกัด ก่อตั้งขึ้นที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สำนักงานใหญ่จัดตั้งขึ้นที่ ทากะดาโนะบาบา เขตชินจูกุ SI-UK ได้ริเริมกลยุทธ์ในการขยายบริการสู่ทั่วโลก
• สถานบันภาษา SI-UK แห่งโตเกียวได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับหลักสูตรการเตรียมตัวสอบต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ไอเอลท์ โทเฟล จีแมท แอลแซท และหลักสูตรอื่นๆสำหรับการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

 

ตุลาคม 2550

สำนักงาน SI-UK สาขาโอซาก้าได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการสมัครเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียน นักศึกษาในฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่น

 

ธันวาคม 2550

สถาบันภาษา SI-UK แห่งโอซาก้าได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการสอนหลักสูตรการเตรียมเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย รวมทั้ง การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ด้วย

 

เมษายน 2551

SI-UK จัดงานนิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรขึ้นเป็นครั้งแรกทั้งในโตเกียวและโอซาก้า มีผู้ร่วมชมงานนับร้อยที่ให้ความสนใจค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร

 

สิงหาคม 2551

SI-UK สาขาลอนดอนเปิดตัวขึ้นที่รัสเซล สแควร์ ติดกับแคมปัสของมหาวิทยาลัยลอนดอน SI-UK เป็นสำนักงานแนะแนวการศึกษาต่อที่ตั้งอยู่ที่ลอนดอนรายแรกที่มีการจัดหานักศึกษาต่างชาติจากทุกๆชาติเข้าศึกษาต่อสหราชอาณาจักร

 

ธันวาคม 2551

SI –UK สาขาลอนดอนสร้างเว็บไซต์ที่สามารถเลือกใช้ภาษาได้หลากหลายขึ้นครั้งแรก สำหรับนักเรียน นักศึกษาต่างชาติในการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร โดยภาษาที่ใช้สำหรับให้ข้อมูลในเว็บไซต์ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีนกลาง ภาษาจีนกวางตุ้ง ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน

 

กุมภาพันธ์ 2552

SI-UK ทั่วโลกเปิดตัวแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่สามารถเข้าใจได้โดยง่ายและเข้าใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเป็นครั้งแรก โดยในแหล่งข้อมูลนี้ประกอบด้วยหลักสูตรการเรียนของมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งมีลิงค์ตรงเข้าสู่เว็บไซต์หลัก หรือเว็บไซต์ทางการของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยต่างๆกว่า 30,000 แห่ง

 

มิถุนายน 2552

SI-UK สาขาลอนดอนเปิดศูนย์สอนและอบรมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ขึ้น เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาต่างชาติในสหราชอาณาจักรให้สอบผ่านได้คะแนนภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยได้

 

เมษายน 2553

• SI-UK สาขาโตเกียว เปิดสำนักงานแห่งที่สองขึ้น ตามกลยุทธ์การขยายตัวทางธุรกิจ
• งานนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อสหราชอาณาจักรที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยในโตเกียวและโอซาก้า ถือเป็นงานแนะแนวการศึกษาต่อเฉพาะสหราชอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

 

พฤษภาคม 2553

SI-UK จัดงานแนะแนวศึกษาต่อเป็นครั้งแรกที่ลอนดอน มีมหาวิทยาลัยกว่า 80 แห่งเข้าร่วม ทำให้เป็นงานนิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในระดับโลก

 

มิถุนายน 2553

SI-UK ทั่วโลกสร้างห้องสมุดออนไลน์ให้แก่นักเรียน นักศึกษาเป็นครั้งแรก โดยห้องสมุดออนไลน์นนี้ประกอบไปด้วยตัวอย่างเอกสารการรับสมัครนับพันของมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ เรียงความแนะนำตนเอง ประวัติการศึกษาและการทำงาน จดหมายรับรอง แบบฟอร์ม UCAS แบบฟอร์มใบสมัครเข้ามหาวิทยาลัยและอื่นๆอีกมาก

 

ธันวาคม 2553

เปิดตัว สำนักงาน SI-UK สาขาเซี่ยงไฮ้ ขึ้นที่ศูนย์กลางการค้าแห่งเซี่ยงไฮ้

 

มกราคม 2554

เปิดตัว สำนักงาน SI-UK สาขาเดลลี ขึ้นที่ ซีพี บนถนนบารัคฮัมบา นิวเดลี

 

พฤษภาคมม 2554

เปิดตัวสำนักงาน SI-UK สาขาบังกะลอร์


เมษายน 2555

• เปิดตัวสำนักงาน SI-UK สาขาเชนไน
• เปิดตัวสำนักงาน SI-UK สาขาแมนเชสเตอร์
• สำนักงาน SI-UK สาขาลอนดอน ย้ายที่อยู่มายังที่ตั้งปัจจุบัน คือ ถนนรีเจนท์สตรีท เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจ

 

พฤษภาคม 2555

มหาวิทยาลัยกว่า 80 แห่งเข้าร่วมงานนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อสหราชอาณาจักรครั้งที่ 4 ซึ่งทำให้เป็นงานนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในระดับโลก

 

กรกฎาคม 2555

สำนักงาน SI-UK สาขาอิสตันบูลเปิดให้บริการ

 

สิงหาคม 2555

สถาบันภาษา SI-UK สาขาโตเกียวได้เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น ด้วยอาจารย์สัญชาติอังกฤษ 12 คน ปัจจุบัน สถาบันภาษาแห่งนี้เปิดหลักสูตรอบรมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์เพิ่มขึ้น มากกว่าโรงเรียนอื่นๆในประเทศญี่ปุ่น

 

ตุลาคม 2555

นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในโตเกียวและโอซาก้าดึงดูดกว่า 53 มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยมาสู่ญี่ปุ่น

 

มีนาคม 2556

• จัดงานนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรขึ้นครั้งแรกที่อัมสเตอร์ดัม
• นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในโตเกียวและโอซาก้าดึงดูดกว่า 53 มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยมาสู่ญี่ปุ่น

 

เมษายน 2556

จัดงานนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรขึ้นครั้งแรกที่แมนเชสเตอร์

 

ตุลาคม 2556

จัดงานนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรขึ้นครั้งแรกที่อิสตันบูล ตุรกี

 

พฤศจิกายน 2556

เปิดตัวสำนักงาน SI-UK สาขากรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยมากกว่า 90 แห่งเข้าร่วมงานนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อสหราชอาณาจักรที่ลอนดอน นับเป็นงานนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุดที่ทาง SI-UK ได้จัดขึ้น

 

ธันวาคม 2556

เปิดตัวสำนักงาน SI-UK ที่ประเทศจีน

 

กุมภาพันธ์ 2557

เปิดตัวสำนักงาน SI-UK แห่งแรกที่ลากอส ประเทศไนจีเรีย

 

พฤษภาคม 2557

สำนักงานในประเทศตุรกีแห่งที่ 2 ได้ก่อตั้งขึ้นที่เมืองหลวงอันคาร่า

 

กรกฎาคม 2557

สำนักงานสาขาโตเกียว ย้ายที่ตั้งไปยังแหล่งอันมีชื่อเสียงอย่างเขตชิบูย่า ประเทศญี่ปุ่น

 

กันยายน 2557

เปิดตัวสำนักงานที่ประเทศไนจีเรียเป็นแห่งที่สอง ที่ อาบูจา

  • Study at Glasgow
  • Study at Kent
  • Study at Oxford
  • Study at UEA
  • Study at LSE
  • Study at Kings
  • Study at Liverpool