University of Westminster มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกประจำปี 2017 จำนวน

University News

ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษจาก SI-UK

University of Westminster มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกประจำปี 2017 จำนวน 22 ทุน

17 มกราคม 2560

University of Westminster มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในเดือนกันยายน ประจำปี 2017 จำนวน 22 ทุน โดยมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางด้านงานวิจัยหลายสาขา โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาให้มีความยอดเยี่ยมและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา อุตสาหกรรมและการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ

โดยทุนการศึกษานี้มอบให้แก่นักศึกษาในสาขาวิชา media, art and design, life sciences and psychology, electronics and computer science, business และ built environment higher education โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ผู้สมัครชิงทุนการศึกษาจะต้องมีผลการเรียนในระดับปริญญาโทเกียรตินิยมอันดับสอง แบบ Upper second-class honours (2.1) หรือสูงกว่า และมีผลคะแนนสอบ IELTS 6.5 หรือเทียบเท่า

หากน้อง ๆ สนใจข้อมูลการศึกษาต่อที่ University of Westminster หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่น ๆ ในสหราชอาณาจักร สามารถ ติดต่อพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษต่อของ SI-UK เพื่อรับคำแนะนำ ฟรี! 

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool