Brunel University
Brunel University

Rank

Brunel University Ranking

76

location

Brunel University Location

London

Brunel University Brunel University

Rank

University Ranking

76

location

Img

London

เก็บไว้ในรายการโปรด

ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง London, England
ก่อตั้ง 1966
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง Communications และ Sports Science  
ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ £14,400-17,500
ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง London, England
ก่อตั้ง 1966
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง

Communications และ Sports Science

 

ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ £14,400-17,500

ข้อมูลทั่วไป

Brunel University London เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรที่ก่อตั้งขึ้นในช่วง ค.ศ.1960 ตั้งอยู่ในโซนของ Uxbridge ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของกรุงลอนดอน นี่ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมุ่งหวังให้นักศึกษาได้งานหลังจากจบการศึกษาอย่างเต็มที่ ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 15,000 คน จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันมหาวิทยาลัย มีอัตราเงินเดือนของการเริ่มงานของนักศึกษาจบใหม่สูงเป็นอันดับที่ 13 ของสหราชอาณาจักร

เกือบทุกหลักสูตรของ Brunel University London เป็นหลักสูตร 4 ปี โดยมีการฝึกงาน 1 ปี ก่อนจบการศึกษา โดยใช้งบประมาณลงทุนกว่า 400 ล้านปอนด์ ในการปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมระดับโลก รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการทำกิจกรรมและการกีฬา

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟใต้ดินของกรุงลอนดอน และไม่ไกลจากตัวเมืองโดยใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์เพียง 20 นาที รวมถึงมีการรับนักศึกษาจากสนามบิน Heathrow ไปที่มหาวิทยาลัยในการเปิดเทอมในปีแรกอีกด้วย.

บริการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

Brunel University London จัดให้มีบริการในด้านต่างๆ ไว้รองรับนักเรียนนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา, การใช้ชีวิตส่วนบุคคล และการปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมเป็นไปด้วยความราบรื่นในขณะที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย Brunel International ถือเป็นศูนย์กลางหลักสำหรับนักเรียนนานาชาติที่สามารถเข้ารับบริการจากเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแผนกต่างๆ ที่ให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทางด้านการศึกษา อีกทั้งทีมงานองค์การนักศึกษา “the Student Union” ที่เป็นตัวแทนของศูนย์แห่งนี้ ในการบริหารจัดการการให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือต่างๆ กับนักเรียนนานาชาติ

สำหรับนักเรียนใหม่ Brunel University ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศน์เป็นเวลา 3 วัน ซึ่งถือเป็นโครงการที่ได้รับความนิยม และได้รับการแนะนำจากนักเรียนที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศน์ 95% ว่าเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนใหม่ เนื่องจากจะทำให้นักเรียนใหม่ทุกคนได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวไปในพื้นที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนใหม่ได้มีความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมการเรียนในมหาวิทยาลัยก่อนเริ่มเรียนจริง ในขณะที่มหาวิทยาลัยเอง ก็ได้จัดให้มีเครือข่ายของ Personal Tutor ที่จะมาให้การสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องแก่นักเรียนใหม่ด้วยเช่นกัน 

ที่พิเศษยิ่งไปกว่านั้น หากครอบครัวของนักเรียนคนใดต้องการที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยโดยการบริหารงานของหน่วยงานที่ชื่อว่า Special Family and Partners Club มีความยินดีที่จะให้บริการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ในขณะที่อยู่ในวิทยาเขตแห่งนี้

การจัดอันดับ

 • อันดับที่     59 โดย  Times University Guide ประจำปี 2018
 • อันดับที่     72 โดย  Guardian University Guide ประจำปี 2018

การสำรวจล่าสุดจากนักเรียนที่จบการศึกษาของ Brunel University London พบว่าผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมีอัตราเงินเดือนของการเริ่มงานของนักศึกษาจบใหม่สูงเป็นอันดับที่ 13 ของสหราชอาณาจักร โดยผู้จบการศึกษาส่วนใหญ่ที่ได้รับการตอบรับเข้าร่วมงานกับองค์กรต่าง ๆ จะมีค่าตอบแทนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของเงินเดือนที่ 22,000 ปอนด์ ซึ่งมากกว่าค่าตอบแทนเฉลี่ยระดับชาติ ถึง 3,000 ปอนด์ เมื่อเทียบกับนักเรียนที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ส่วนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยใต่อันดับขึ้นมาอยู่ที่ 33 ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในสหราชอาณาจักร

งานวิจัยของ Brunel University London จำนวน 54 เปอร์เซ็นต์ ที่ถูกส่งเข้ามานั้น ได้รับการประเมินจาก Research Excellence Framework ประจำปี 2014 ให้เป็นงานวิจัยที่มีความยอดเยี่ยมระดับโลก โดยหัวข้อที่โดดเด่นนั้นอยู่ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ การออกแบบ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

ที่พัก

Brunel University London มี University Housing Office คอยอำนวยความสะดวกทางด้านหอพักนักศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา โดยเป็นบริการฟรีที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ให้ และปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีห้องพักสำหรับนักเรียนกว่า 4,500 ห้อง ใน 34 หอพัก โดยรูปแบบห้องพักเป็นห้องที่มีห้องน้ำในตัวและห้องพักมาตรฐานมีการจัดเตรียมที่นอนไว้ให้และทำความสะอาดที่นอนสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มีการใช้เงินสนับสนุนกว่า 400 ล้านปอนด์ในการลงทุนก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังเคยมีโอกาสได้ต้อนรับทีมนักกีฬาโอลิมปิกจากประเทศเกาหลีใต้ และทีมนักกีฬาพาราลิมปิกจากประเทศแคนาดาในปี 2012 ที่ผ่านมา

ทำเลที่ตั้ง

Brunel University ตั้งอยู่ทางลอนดอนตะวันตก ใกล้กับสถานี Uxbridge ที่สามารถเดินทางต่อไปยังที่สำคัญหลักๆ ของเมืองลอนดอนได้ เช่น สนามบินนานาชาติ Heathrow และใช้เวลาเพียง 30 นาทีในการเดินทางไปยังลอนดอน

แม้ว่า Brunel University จะมีลักษณะเป็นวิทยาเขต หรือเมืองมหาวิทยาลัย แต่ก็สามารถตอบโจทย์นักเรียนในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่สามารถหาซื้อได้โดยรอบมหาวิทยาลัยซึ่งใช้เวลาเดินทางเพียงแค่ 10 นาทีเท่านั้น รวมถึงธนาคาร, ร้านยา, ร้านหนังสือ, ร้านอุปกรณ์เครื่องเขียน และร้านขายของชำ เป็นต้น 

อีกทั้งยังมีร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านคอมพิวเตอร์, ร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับนักเรียน รวมไปถึงตลาดนัดประจำสัปดาห์ที่มักจะมีผัก และผลไม้ประจำฤดูกาล และงานแฟร์ของท้องถิ่น ที่อยู่ในบริเวณไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยมากนัก

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

 • Lee Mack (นักแสดงตลก)
 • Guillaume (เจ้าชายกีโยม แกรนด์ดยุกรัชทายาทแห่งลักเซมเบิร์ก)
 • Ross Brawn (วิศวกรทางด้านมอเตอร์สปอร์ต)

บทความเกี่ยวกับ Brunel University

รู้จักกับ Business Analyst นักวิเคราะห์ธุรกิจ อาชีพที่น่าสนใจและเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน

นักวิเคราะห์ธุรกิจ หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า BA (Business Analyst) นั้น คือคนที่ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรและการดำเนินธุรกิจ…Read more

10 มหาวิทยาลัยในอังกฤษที่น่าจับตามอง ประจำปี 2018

จากมหาวิทยาลัยนับร้อยแห่งในประเทศอังกฤษ นี่คือ 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่ SI-UK อยากแนะนำให้น้องๆ ได้ลองทำความรู้จักและจับตามองมากที่สุดในปีนี้Read more

ทำไมคนส่วนใหญ่จึงเลือกไปเรียน Business School ในลอนดอน

หลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจ เป็นอีกหลักสูตรยอดนิยมที่มีผู้สนใจมากที่สุดอันดับต้นๆ และหนึ่งในจุดหมายปลายทางในการศึกษาหลักสูตร Business ที่เป็นความฝันของคนทั่วโลกก็คือ…Read more

5 มหาวิทยาลัยใน UK ที่นักศึกษานานาชาติอยากไปเรียนมากที่สุด (Part 2)

สำหรับมหาวิทยาลัยชื่อดังในสหราชอาณาจักรที่มีนักศึกษาจากนานาชาติมากที่สุด 3 แห่งแรกที่เราได้แนะนำกันไปในบทความที่แล้วซึ่งได้แก่ SOAS, Westminster และ ESSEX…Read more

10 คอร์สเรียน ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน UK

หลายๆ คนอาจจะอยากรู้ว่า เทรนด์การเลือกสาขาวิชาของนักเรียนในสหราชอาณาจักรเป็นอย่างไร ก่อนจะตัดสินใจเลือกเรียนจริงๆ และต่อไปนี้คือ 10 หลักสูตร ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน…Read more

สนใจเรียนต่อที่นี่ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University