ความสำคัญของการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก  - 21 July 2017

  • Study at Glasgow
  • Study at Kent
  • Study at Oxford
  • Study at UEA
  • Study at LSE
  • Study at Kings
  • Study at Liverpool