มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดด้านครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ (Education) ของ UK จาก THE University Rankings 2019  - 2 พฤศจิกายน 2561

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University