เรียนต่อหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว Hospitality and Tourism

Hospitality & Tourism

หลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Hospitality and Tourism)

เรียนต่อหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยวจะช่วยพัฒนาทักษะที่นักศึกษาต้องนำไปใช้หลังจากเรียนจบ อีกทั้งยังสามารถทำงานได้ในหลายสาขาในหลายภาคส่วนและมีโอกาสพบปะกับผู้คนจากทั่วโลกพร้อม ๆ กับการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ในยุคปัจจุบันอุตสากรรมด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้รับความนิยมอย่างมาก โดยมีผู้ได้รับการจ้างงานมากกว่า 60 ล้านคน ทั่วโลก

การเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยวเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจด้านธุรกิจและความคิดสร้างสรรค์ได้สัมผัสกับการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในหัวข้อที่เปิดกว้างและสอดคล้องกับวิชาเรียนเพื่อนำไปสู่เส้นทางอาชีพที่หลากหลายในอนาคต

การเรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานความต้องการของลูกค้าและแรงทั่วโลกที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้และทักษะการฝึกอบรมและคุณสมบัติที่ได้รับจากการศึกษาในสหราชอาณาจักรจะเป็นที่ต้องการ ทั่วโลก

หลักสูตรนี้เป็นการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งทางด้านการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ รวมถึงการเรียนรู้ทางด้าน supply chain ความต้องการของลูกค้าและสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อีกทั้งการฝึกทักษะ ฝึกฝนและสร้างคุณสมบัติให้ผู้เรียนมีความเหมาะสมและตอบตำแหน่งงานในเส้นทางอาชีพ

เส้นทางอาชีพของหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว

นักศึกษาทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวจะมีโอกาสในสายงานด้านการตลาด ธุรกิจกรท่องเที่ยวและการโรงแรม อีกทั้งยังสามารถทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย การจัดการโครงการต่าง ๆ บริการลูกค้า การจัดการองค์กรและเป็นอาจารย์ส่วนบุคคล

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 • นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีทั่วไป: คะแนนขั้นต่ำ 32 คะแนน
 • นักเรียนแบบ A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ ABB
 • ผลสอบ IELTS: คะแนนรวม 6.0 และไม่ต่ำกว่า 5.5 ในแต่ละทักษะ

มหาวิทยาลัยในการเรียนหลักสูตร การโรงแรมและการท่องเที่ยว ในสหราชอาณาจักร

 1. University of Surrey
 2. Coventry University
 3. Glasgow Caledonian University
 4. University of Sunderland
 5. Oxford Brookes University
 6. Arts University Bournemouth
 7. University of Winchester
 8. De Montfort University
 9. Manchester Metropolitan University
 10. Bournemouth University

SI-UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครได้อย่างไร

หากคุณสนใจทราบข้อมูลเพิ่มเติม ลงทะเบียนเพื่อรับ คำแนะนำฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ร่วมถึงบริการของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในการสมัครเรียนต่อ นอกจากนั้นยังมีบริการ บริการพิเศษ ซึ่งสามารถการันตีว่าคุณจะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

 • Study at Glasgow
 • Study at Kent
 • Study at Oxford
 • Study at UEA
 • Study at LSE
 • Study at Kings
 • Study at Liverpool