หลักสูตรรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ International Relations

International Relations

หลักสูตรรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Relations)

เรียนต่อหลักสูตรรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศในสหราชอาณาจักร

รัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Relations หรือ International Studies หรือ IR) เป็นสาขาหนึ่งของภาควิชารัฐศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึง NGOs และบริษัทข้ามชาติต่างๆ หลักสูตรวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอำนาจการปกครองของแต่ละประเทศ, สิ่งแวดล้อม, การพัฒนา และสิทธิมนุษยชนในระดับระหว่างประเทศ และยังเกี่ยวข้องกับนโยบายของประเทศใดประเทศหนึ่ง หากนโยบายนั้นส่งผลกระทบถึงประเทศอื่น ๆ ในโลก การศึกษาในสาขารัฐศาสตร์ระหว่างประเทศนี้ มีต้นกำเนิดในสหราชอาณาจักรที่ Aberystwyth University ในปี 1919 ซึ่งในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรก็ยังคงมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในด้านนี้

เหตุผลที่ควรเรียนรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

การเรียนรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศจะช่วยทำให้คุณสามารถทำงานในด้านการวิจัย สื่อสารมวลชน การวางนโยบายทางด้านการสังคมและการพัฒนา และอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับความซับซ้อนของเครือข่ายและปัจจัยที่มองไม่เห็น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่างๆต่อประเทศ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณพัฒนาทักษะที่เหนือกว่าคนอื่น ๆ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ในการทำงานในสาขาอื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น ทักษะการค้นคว้าวิจัย ทักษะการวิเคราะห์ ขั้นตอนวิธีทางวิทยาศาสตร์และความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

เหตุผลที่ควรเรียนรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศในสหราชอาณาจักร

เนื่องจากสหราชอาณาจักรถืแเป็นประเทศต้นกำเนิดของการศึกษาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นักศึกษาจึงมีโอกาสได้เข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานมากที่สุดกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มท็อป 100 โดยเฉพาะผู้ที่สนใจทำงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งสหราชอาณาจักรถือเป็นแหล่งที่ตั้งขององค์กรต่าง ๆ มากมาย

โดยที่เมืองหลัก ๆ จะเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงที่มีความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังกรุงบรัซเซลส์ และสำนักงานใหญ่ของสหภาพยุโรป (EU) นอกจากนี้สหราชอาณาจักรยังเป็นประเทศที่ดีที่สุดในการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลของโลก รวมถึงหลักสูตรการเรียนที่มีคุณภาพระดับโลก โดยนักศึกษาสามารถสำเร็จหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้ในเวลาเพียง 3 ปี และระดับปริญญาโทในเวลาเพียง 1 ปีเท่านั้น

เส้นทางอาชีพหลังจบหลักสูตรรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรแล้ว คุณจะมีโอกาส และทางเลือกมากมายในการทำงาน เช่น การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานท้องถิ่น โดยสามารถทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์หรือนักวางนโยบายให้กับองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานกับ NGOs หากสำเร็จการศึกษาจากสหราชอาณาจักรก็จะยิ่งได้รับการยอมรับและมีโอกาสเหนือผู้สมัครอื่น ๆ นอกจากนี้ความรู้ในด้านรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศยังสามารถนำไปประยุกต์เพื่อการทำงานในเชิงธุรกิจ การสื่อสารมวลชน การเมืองการปกครอง หรือการรณรงค์กิจการรมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการทำงานในสาขาใด ผู้สำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์ระหว่างประเทศจากสหราชอาณาจักรจะเป็นที่ยอมรับทั่วโลกในเรื่องของความรู้ความสามารถในสาขานี้นั่นเอง

หากคุณสนใจศึกษาต่อ รัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร รัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

มหาวิทยาลัยในการเรียนหลักสูตร รัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ในสหราชอาณาจักร

หากคุณสนใจศึกษาต่อ รัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร รัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool