Kaplan International Higher Education ยังคงเปิดรับรับสมัครเรียนในเดือนต.ค.นี้

University News

ข่าวสารล่าสุดจาก SI-UK และมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

Kaplan International Higher Education ยังคงเปิดรับรับสมัครเรียนในเดือนต.ค.นี้

14 ตุลาคม 2558

 

Kaplan International Colleges ยังคงเปิดรับสมัครนักเรียนในหลายๆหลักสูตรภายในเดือนตุลาคมนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนไม่ว่าจะเป็น สาขาธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ กฎหมายและการเงิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ การสื่อสารและการสื่อสารมวลชน การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีให้เลือกในมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งของประเทศอังกฤษ เช่น BournemouthGlasgowCity UniversityWestminsterYork and Birmingham

Kaplan International Colleges ดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำมากมายในอังกฤษ เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาและปริญญาเอกในประเทศอังกฤษ คอร์สเตรียมความพร้อมจะช่วยเพิ่มทักษะในด้านต่างๆให้แก่นักเรียน ทั้งทักษะในด้านการศึกษา ความรู้ในสาขาวิชาหลักๆ และความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

หากน้องๆสนใจที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยข้างต้น สามารถติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำฟรี! ได้ตั้งแต่วันนี้

  • Study at Glasgow
  • Study at Kent
  • Study at Oxford
  • Study at UEA
  • Study at LSE
  • Study at Kings
  • Study at Liverpool