หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

Economics

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (Economics)

ศึกษาต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

กรุงลอนดอนเป็นศูนย์กลางการศึกษาทางด้านการเงินของโลก ซึ่งส่งผลดีแก่นักศึกษานานาชาติเป็นอย่างมาก เนื่องจากนักศึกษาจะได้รับโอกาสในการศึกษาหลักสูตรนี้จากแหล่งกำเนิดทฤษฎีทางเศรษฐาสตร์โดยตรง มีธนาคารชั้นนำและบริษัทด้านการบัญชีระดับโลกขนาดใหญ่หลายแห่งที่ดำเนินการอยู่ในสหราชอาณาจักร การศึกษาในหลักสูตรนี้เปิดโอกาสในเส้นทางการทำงานที่หลากหลายให้แก่ผู้จบการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์

ระหว่างที่ศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์นักศึกษาจะได้ฝึกพัฒนาด้านการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล คอมพิวเตอร์ รวมถึงทักษะการเขียนและการพูดเพื่อนำเสนอผลงาน และพัฒนาความสามารถที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการทางด้านเศรษฐศาสตร์ในสังคมปัจจุบันที่สุด ซึ่งการศึกษาหลักสูตนี้ใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาโดยเปรียบเสมือนเป็นภาษาของโลกทางด้านการเงินและสร้างประโยชน์ให้กับคุณในการประกอบอาชีพในอนาคต

สนใจสมัครศึกษาต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตร์

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UKเรายังช่วยดำเนินการสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ให้แก่คุณอีกด้วย

นอกจากนั้นยังมีหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาทางด้านเศรษฐศาสตร์ควบคู่กับการการปริญญาอื่นร่วมกันในสาขาต่าง ๆ เช่น ประวัติศาสตร์ กฎหมายและการเมือง ซึ่งจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้เรื่องราวทางเศรษฐกิจในอดีตและอนาคต ส่วนแผนการศึกษานั้นรวมไปถึงการเรียนวิชาสถิติ การพัฒนาอย่างยั่งยืน เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาคและทฤษฏีการตัดสินใจ

เส้นทางอาชีพในสาขาเศรษฐศาสตร์

มีอาชีพมากมายรองรับผู้จบการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งทุกคนสามารถสมัครเข้าทำงานในภาครัฐและเอกชนได้ ในภาคเอกชนยกตัวอย่างเช่น ที่ปรึกษาการธนาคารและการเงิน ส่วนในภาครัฐ เช่น เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ เจ้าหน้าที่การคลัง เจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง สำนักงานสถิติ อีกทั้งยังมีตำแหน่งงานในอุตสากหรรมการผลิต การขนส่ง การสื่อสาร ประกันภัย องค์กรเพื่อการกุศลรวมไปถึงอุตสาหกรรมการลงทุนและการค้าปลีก

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อทางด้านเศรษฐศาสตร์

 • นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีทั่วไป: 36 คะแนน
 • คุณสมบัตินักเรียนแบบ A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ AAA ในวิชาคณิตศาสตร์
 • คะแนนสอบ IELTS: คะแนนรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 6.0 ในแต่ละทักษะ

ศึกษาต่อทางด้านเศรษฐศาตร์ในสหราชอาณาจักรที่ไหนดี

รายชื่อมหาวิทยาลัยท็อป 10 ทางด้านเศรษฐศาสตร์ในสหราชอาณาจักร ที่ได้รับการจัดอันดับจาก Guardian University Guide 2018

 1. University of Cambridge
 2. University of Oxford
 3. Heriot-Watt University
 4. University of Nottingham
 5. Coventry University
 6. University of Leeds
 7. University of Surrey
 8. University of Warwick
 9. University of Bath
 10. Durham University

หากสนใจสมัครศึกษาต่อที่ Cambridge หรือ Oxford สามารถสมัครใช้บริการ Oxbridge Service ได้ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของเราจะช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่คุณในการสมัครเรียน การเตรียมตัวสัมภาษณ์ และให้คำแนะนำเรื่องจดหมายแนะนำตัว 

SI-UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครได้อย่างไร

หากคุณสนใจข้อมูลเพิ่มเติม ลงทะเบียนเพื่อรับคำแนะนำฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงบริการของเรา พร้อมช่วยเหลือนักเรียนไทยในการสมัครเรียนต่อ นอกจากนั้นยังมี บริการพิเศษ ซึ่งเป็นเครื่องการันตีว่าคุณจะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

 • Study at University of Glasgow
 • Study at University of Kent
 • Study at University of Oxford
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • Study at Kings College London
 • Study at University of Liverpool