ที่สุดของมหาวิทยาลัยแห่งปี 2015

University News

ข่าวสารล่าสุดจาก SI-UK และมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ

ที่สุดของมหาวิทยาลัยแห่งปี 2015

7 เมษายน 2558

การจัดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยแห่งปี โดยการสำรวจความคิดเห็นของเด็กนักเรียนจำนวน 20,000 คนในสหราชอาณาจักร ซึ่งวัดจากคะแนนเฉลี่ยของ 9 ปัจจัยที่มีผลต่อนักศึกษา ได้แก่ หอพักนักศึกษา คุณภาพชีวิต สถานที่ท่องเที่ยว สังคม หลักสูตรการศึกษาและการเรียน อัตราการจ้างงาน  กิจกรรมของนักศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยและการบริการนักศึกษา ผลคะแนนเฉลี่ยของ 10 มหาวิทยาลัยทีได้รับการจัดลำดับในวันที่ 23 เมษายน นั้นมีดังนี้

หากคุณสนใจในการสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่ได้รับรางวัล ในปี 2015 นี้ อย่าลังเลที่จะติดต่อเราพร้อมรับคำปรึกษาฟรีกับSI-UK

  • Study at Glasgow
  • Study at Kent
  • Study at Oxford
  • Study at UEA
  • Study at LSE
  • Study at Kings
  • Study at Liverpool