เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 สำนักงานกรุงเทพฯ ปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม จนกว่าจะแจ้งให้ทราบ โดยทีมงานของเรายังให้บริการตามปกติ สามารถติดต่อพวกเราได้ที่ 080-234-9609

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 สำนักงานกรุงเทพฯ ปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม จนกว่าจะแจ้งให้ทราบ โดยทีมงานของเรายังให้บริการตามปกติ สามารถติดต่อพวกเราได้ที่ 080-234-9609

ค้นหาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ

ค้นหาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใน UK

หลักสูตรใดในสหราชอาณาจักรที่ตรงใจคุณ

ค้นหาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

พบหลักสูตรกว่า 65,000 สาขา ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ด้วยระบบการค้นหาหลักสูตรของ SI-UK ที่คุณสามารถพิมพ์ชื่อสถานศึกษา ประเภท สถานที่ และระดับการศึกษา หรือเลือกค้นหาหลักสูตรจาก UK Subject Ranking (การจัดอันดับใน UK แยกตามสาขาวิชา) ก็ได้เช่นเดียวกัน


ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University