ค้นหาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

พบหลักสูตรกว่า 65,000 สาขา ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ด้วยระบบการค้นหาหลักสูตรของ SI-UK ที่คุณสามารถพิมพ์ชื่อสถานศึกษา ประเภท สถานที่ และระดับการศึกษา หรือเลือกค้นหาหลักสูตรจาก UK Subject Ranking (การจัดอันดับใน UK แยกตามสาขาวิชา) ก็ได้เช่นเดียวกัน

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham