SI-UK-Image SI-UK-Image

วีซ่านักเรียนสำหรับศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร

SI-UK เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นให้บริการแนะแนวการเรียนต่อประเทศอังกฤษโดยเฉพาะ เราได้ให้คำแนะนำและช่วยดำเนินการให้กับนักเรียนจากทั่วโลกจำนวนหลายพันคน ให้ได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยใน UK ทุก ๆ ปี นอกเหนือจากบริการสมัครเรียนต่อของเรา SI-UK ยังการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวีซ่าทั้งวีซ่านักเรียน และวีซ่าทำงานหลังจากเรียนจบ SI-UK ลอนดอนของเราจะช่วยคุณในการต่อวีซ่าหรือเปลี่ยนประเภทของวีซ่าเป็นวีซ่าทำงาน (Tier 2) หลังจากเรียนจบได้อีกด้วย

กฏใหม่ของวีซ่าอังกฤษ (ตั้งแต่ เมษายน 2011)

UKBA ได้มีการเปลี่ยนกฏเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนตั้งแต่เดือนเมษายน 2011 ดังนี้

วีซ่านักเรียนอังกฤษ

ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นการแนะนำเกี่ยวกับการขอวีซ่านักเรียนสหราชอาณาจักร ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงแค่แนวทางเบื้องต้น แต่ครอบคลุมคำถามทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นได้

วีซ่านักเรียนสำหรับผู้ที่มีความประสงค์เพื่อการศึกษาในสหราชอาณาจักร

วีซ่านักเรียนแบบ Tier 4

คุณต้องทำการร้องขอวีซ่าประเภท student visa under Tier 4 (General)

- แนวทางสำหรับผู้สมัครวีซ่าประเภท Tier 4

กฏระเบียบหลัก ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง สำหรับวีซ่านักเรียน มีดังนี้:

การทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา

กฏของการสมัครวีซ่านักเรียนประเภท Tier 4 (General)

1) นักเรียนทุกคนที่จะทำการสมัครวีซ่าประเภท Tier 4 จะต้องให้ข้อมูลพิมพ์ลายนิ้วมือ (biometrics) ก่อนที่ใบสมัครจะถูกดำเนินการต่อ

2) นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด และได้รับคะแนนรวม 40 คะแนน (แสดง confirmation of acceptance หรือ CAS: 30 คะแนน, แสดงจำนวนเงินเพียงพอตามที่กำหนด: 10 คะแนน)

3) สถาบัน (มหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย) ที่รับนักเรียนเข้าเรียนนั้น จะต้องได้รับการอนุมัติจาก UKBA

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร:

4) เพื่อที่จะได้รับคะแนน (points) ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารทั้งหมดที่กำหนดให้ครบถ้วนพร้อมกับใบสมัคร

5) เอกสารต่างๆ ต้องเป็นตัวจริง และได้รับการรับรองจากองค์กรหรือสถาบันที่ออกเอกสารนั้นๆ

6) สำหรับนักเรียนต่างชาติที่เอกสารต่างๆ อาจไม่ใช่ภาษาอังกฤษ หรือภาษาเวลส์ เอกสารนั้นๆ จะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้แปลที่ได้รับการรับรอง

วีซ่าที่ได้รับมีระยะเวลานานเท่าไร?

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรได้

12 เดือนขึ้นไป (ปริญญาโท) ครอบคลุมระยะเวลาตลอดหลักสูตร และบวกเพิ่มอีก 4 เดือนหลังสำเร็จการศึกษา
12 เดือนขึ้นไป (ต่ำกว่าระดับปริญญา) ครอบคลุมระยะเวลาตลอดหลักสูตร (มากที่สุด 3 ปี หากนักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไป) และบวกเพิ่มอีก 4 เดือนหลังสำเร็จการศึกษา

Postgraduate doctors and dentists on a recognized Foundation Programme (สูงสุด 3 ปี)

ครอบคลุมระยะเวลาตลอดหลักสูตร (มากที่สุด 3 ปี) และบวกเพิ่มอีก 1 เดือนหลังสำเร็จการศึกษา

ระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักในฐานะนักเรียน

การทำงานในระหว่างพำนักในสหราชอาณาจักร

ในระหว่างพำนักในสหราชอาณาจักร คุณได้รับอนุญาตให้:

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านักเรียน:

วิธีการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่ากำหนดเป็นสกุลเงินปอนด์ แต่ในการชำระ ผู้สมัครจะชำระเป็นสกุลเงินตามแต่ละประเทศที่ทำการสมัคร กรุณาติดต่อ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ในประเทศที่คุณทำการสมัคร เพื่อตรวจสอบค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระและวิธีการชำระเงิน

โครงการ The Graduate Route

สำหรับน้อง ๆ นักเรียนไทยที่ต้องการอยู่ทำงานที่ UK ตอนนี้รัฐบาลประเทศอังกฤษได้เปิดรับสมัครโครงการ The Graduate Route เป็นวีซ่าทำงานหลังเรียนจบที่อนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติที่เรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรสามารถหางานทำในสหราชอาณาจักรได้นานถึง 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา และ 3 ปีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ในช่วงเวลานี้ นักศึกษาสามารถทำงานได้ในทุกระดับทักษะโดยไม่ต้องผ่านเงื่อนไขของเงินเดือนขั้นต่ำ หรือการสนับสนุนงานจากนายจ้าง และ โครงการ Graduate Route มีข้อดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติในการเข้าถึงตลาดแรงงานในสหราชอาณาจักรนั่นเอง

บริการ

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute