วีซ่านักเรียนสำหรับศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร

SI-UK เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นให้บริการแนะแนวการเรียนต่อประเทศอังกฤษโดยเฉพาะ เราได้ให้คำแนะนำและช่วยดำเนินการให้กับนักเรียนจากทั่วโลกจำนวนหลายพันคน ให้ได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยใน UK ทุก ๆ ปี นอกเหนือจากบริการสมัครเรียนต่อของเรา SI-UK ยังการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวีซ่าทั้งวีซ่านักเรียน และวีซ่าทำงานหลังจากเรียนจบ SI-UK ลอนดอนของเราจะช่วยคุณในการต่อวีซ่าหรือเปลี่ยนประเภทของวีซ่าเป็นวีซ่าทำงาน (Tier 2) หลังจากเรียนจบได้อีกด้วย

กฏใหม่ของวีซ่าอังกฤษ (ตั้งแต่ เมษายน 2011)

UKBA ได้มีการเปลี่ยนกฏเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนตั้งแต่เดือนเมษายน 2011 ดังนี้

 • นักเรียนต่างชาติที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยใน UK สามารถทำงานได้สูงสุด 20 ชั่วโมงในระหว่างเปิดภาคเรียน
 • นักเรียนต่างชาติที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยใน UK สามารถทำงานได้เต็มเวลาในระหว่างปิดภาคเรียน
 • นักเรียนต่างชาติสามารถทำงานได้กับทุกองค์กรหรือบริษัท ไม่ได้มีการจำกัดใด ๆ
 • ไม่มีการจำกัดจำนวนวีซ่านักเรียนที่ออกให้กับนักเรียนต่างชาติในแต่ละปี
 • หลังจากสำเร็จการศึกษา นักเรียนต่างชาติสามารถทำงานต่อใน UK ได้ หากได้รับเงินเดือนมากกว่า 20,000 ปอนด์ต่อปี
 • เงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ยของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อยู่ที่ประมาณ 22,000-24,000 ปอนด์ต่อปี
 • นักเรียนต่างชาติมีเวลา 4 เดือนในการหางานหลังจากสำเร็จการศึกษา
 • ไม่มีการจำกัดจำนวนวีซ่าทำงาน (Tier 2 work visa) ที่ออกให้กับนักเรียนต่างชาติ
 • นักเรียนต่างชาติที่แสดงถึงทักษะผู้ประกอบการในระดับสูง อาจได้รับวีซ่าทำงาน

วีซ่านักเรียนอังกฤษ

ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นการแนะนำเกี่ยวกับการขอวีซ่านักเรียนสหราชอาณาจักร ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงแค่แนวทางเบื้องต้น แต่ครอบคลุมคำถามทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นได้

วีซ่านักเรียนสำหรับผู้ที่มีความประสงค์เพื่อการศึกษาในสหราชอาณาจักร

วีซ่านักเรียนแบบ Tier 4

คุณต้องทำการร้องขอวีซ่าประเภท student visa under Tier 4 (General)

-แนวทางสำหรับผู้สมัครวีซ่าประเภท Tier 4

กฏระเบียบหลักๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง สำหรับวีซ่านักเรียน มีดังนี้:

 • จาก เดือนเมษายน 2012 เป็นต้นไป สถาบันการศึกษาที่สามารถรับนักเรียนต่างชาติได้จะต้องได้รับการจัดประเภท อยู่ในสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือระดับสูง (Highly Trusted sponsor) และต้องได้รับการรับรองจาก statutory education inspection body ภายในสิ้นปี 2012 ซึ่งระบบเดิมไม่ได้มีกฏในข้อนี้ ทำให้มีสถาบันการศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐานมากมายรับนักเรียนต่างชาติเข้ามาในสห ราชอาณาจักร
 • นักเรียนที่ต้องการศึกษาในระดับปริญญา จะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ 'upper intermediate' (B2) (5.5 IELTS) สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาในระดับที่ต่ำกว่าปริญญา จะต้องมีทักษาภาษาอังกฤษอยู่ที่ 'lower intermediate' (B1) (4.0 IELTS)
 • เจ้า หน้าที่ UK Border Agency มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธวีซ่าสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ โดยไม่ใช้ล่าม รวมถึงผู้ที่ทักษะภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด
 • นัก เรียนต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเท่านั้น ที่จะสามารถทำงานนอกเวลาเรียนได้ สำหรับนักเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ จะไม่สามารถทำงานได้
 • นักศึกษาระดับปริญญาโทที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาทุนรัฐบาลเท่านั้น ที่สามารถนำครอบครัวติดตามมาด้วยได้ ระบบเดิมได้มีการอนุญาตให้นักเรียนต่างชาติที่ศึกษาหลักสูตรระยะยาวสามารถนำ ครอบครัวมาได้
 • UKBA ได้จำกัดระยะเวลาวีซ่านักเรียนอยู่ที่ 3 ปี สำหรับการศึกษาที่ระดับต่ำกว่าปริญญา (ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง) และ 5 ปี สำหรับระดับปริญญาขึ้นไป ซึ่่่งระบบเดิม ไม่ได้มีการจำกัดระยะเวลาสำหรับการศึกษาในระดับนี้

การทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา

 • ระบบ การอนุญาตให้ทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาจะถูกยกเลิกตั้งแต่เดือนเมษายน 2012 เป็นต้นไป ซึ่งเดิมได้มีการอนุญาตให้นักเรียนต่างชาติสามารถอยู่ต่อในสหราชอาณาจักร เพื่อหางานได้อีก 2 ปีหลังเรียนจบ กฏใหม่จะอนุญาตให้สามารถอยู่ทำงานในสหราชอาณาจักรได้ หากนักศึกษาสามารถหางานและได้รับเงินเดือนมากกว่า 20,000 ปอนด์ต่อปี ซึ่งจะมีเวลาในการหางานทั้งหมด 4 เดือน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อถัดไป)
 • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ด้วยหลักสูตรปริญญา, PGCE หรือ PGDE จะสามารถเปลี่ยนประเภทของวีซ่าเป็น Tier 2 ได้ (วีซ่าประเภท Tier 2 ในระบบ points-based system สามารถอาศัยในสหราชอาณาจักรเพื่อทำงานได้)
 • ไม่มีการจำกัดจำนวนของงานที่สามารถรับผู้สมัครที่ถือวีซ่า Tier 2
 • นัก เรียนจะสามารถเปลี่ยนประเภทของวีซ่าจาก วีซ่านักเรียน (Tier 4) เป็นวีซ่าทำงาน (Tier 2) ได้เฉพาะในขณะที่ยังพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรเท่านั้น ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่วีซ่านักเรียนจะหมดอายุ (4 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา)
 • ผู้สมัครวีซ่าประเภท Tier 2 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามที่กำหนด ยกเว้นกรณีของ Resident Labour Market Test
 • เรา จะช่วยเหลือให้นักศึกษาที่มีความสามารถและไอเดียในการทำธุรกิจที่มีความเป็น ไปได้ ได้พำนักต่อในสหราชอาณาจักรเพื่อก่อตั้งและดำเนินธุรกิจ

กฏของการสมัครวีซ่านักเรียนประเภท Tier 4 (General)

1) นักเรียนทุกคนที่จะทำการสมัครวีซ่าประเภท Tier 4 จะต้องให้ข้อมูลพิมพ์ลายนิ้วมือ (biometrics) ก่อนที่ใบสมัครจะถูกดำเนินการต่อ

2) นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด และได้รับคะแนนรวม 40 คะแนน (แสดง confirmation of acceptance หรือ CAS: 30 คะแนน, แสดงจำนวนเงินเพียงพอตามที่กำหนด: 10 คะแนน)

3) สถาบัน (มหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย) ที่รับนักเรียนเข้าเรียนนั้น จะต้องได้รับการอนุมัติจาก UKBA

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร:

4) เพื่อที่จะได้รับคะแนน (points) ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารทั้งหมดที่กำหนดให้ครบถ้วนพร้อมกับใบสมัคร

5) เอกสารต่างๆ ต้องเป็นตัวจริง และได้รับการรับรองจากองค์กรหรือสถาบันที่ออกเอกสารนั้นๆ

6) สำหรับนักเรียนต่างชาติที่เอกสารต่างๆ อาจไม่ใช่ภาษาอังกฤษ หรือภาษาเวลส์ เอกสารนั้นๆ จะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้แปลที่ได้รับการรับรอง

วีซ่าที่ได้รับมีระยะเวลานานเท่าไร?

ระยะเวลาของหลักสูตร

ระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรได้

12 เดือนขึ้นไป (ปริญญาโท) ครอบคลุมระยะเวลาตลอดหลักสูตร และบวกเพิ่มอีก 4 เดือนหลังสำเร็จการศึกษา
12 เดือนขึ้นไป (ต่ำกว่าระดับปริญญา) ครอบคลุมระยะเวลาตลอดหลักสูตร (มากที่สุด 3 ปี หากนักเรียนอายุ 18 ปีขึ้นไป) และบวกเพิ่มอีก 4 เดือนหลังสำเร็จการศึกษา

Postgraduate doctors and dentists on a recognized Foundation Programme (สูงสุด 3 ปี)

ครอบคลุมระยะเวลาตลอดหลักสูตร (มากที่สุด 3 ปี) และบวกเพิ่มอีก 1 เดือนหลังสำเร็จการศึกษา

 

ระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักในฐานะนักเรียน

 • สูงที่สุด 3 ปี ที่ระดับ NQF 3-5 และ 5 ปี ที่ระดับ NQF 6-7
 • สำหรับ นักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาเอกขึ้นไป รวมทั้งหลักสูตรที่ต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาที่ยาว อาจมีข้อยกเว้นให้สามารถเรียนได้ยาวนานกว่า 5 ปี (เช่น แพทย์, สถาปนิค)
 • สถาบันการศึกษาต้องรับรองพัฒนาการของนักศึกษา หากนักศึกษาไม่ได้เลื่อนระดับ NQF

การทำงานในระหว่างพำนักในสหราชอาณาจักร

ในระหว่างพำนักในสหราชอาณาจักร คุณได้รับอนุญาตให้:

 • ทำงานพาร์ทไทม์ (สูงสุด 20 ชม.ต่อสัปดาห์) ในระหว่างเปิดภาคเรียน
 • ทำงานเต็มเวลาในระหว่างปิดภาคเรียน
 • ฝึกงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่เรียน
 • ทำงานในตำแหน่ง postgraduate doctor or dentist (หลักสูตรจะต้องเป็น recognised foundation programme)
 • ทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ student union sabbatical officer นานสูงสุด 2 ปี

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านักเรียน:

ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ในสหราชอาณาจักร £386

ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ที่สมัครด้วยตนเองในสหราชอาณาจักร £702

ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ที่สมัครนอกสหราชอาณาจักร £255

วิธีการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่ากำหนดเป็นสกุลเงินปอนด์ แต่ในการชำระ ผู้สมัครจะชำระเป็นสกุลเงินตามแต่ละประเทศที่ทำการสมัคร กรุณาติดต่อ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ในประเทศที่คุณทำการสมัคร เพื่อตรวจสอบค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระและวิธีการชำระเงิน

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham