ศึกษาต่อด้านศิลปะและการออกแบบในสหราชอาณาจักร

บริการแนะแนวด้าน Art and Design และแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

เพราะการสมัครเรียนสาขาศิลปะในสหราชอาณาจักรมีการแข่งขันสูง แต่ด้วยบริการสมัครเรียนด้านศิลปะและการออกแบบของ SI-UK จะช่วยแนะแนวการสมัครเรียนให้กับคุณในทุก ๆ ขั้นตอน และยังมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันศิลปะคอยช่วยเหลือในการจัดทำแฟ้มผลงานอีกด้วย

- การสมัครเรียนสาขาศิลปะในระดับปริญญาตรี

SI-UK จะคอยช่วยเหลือคุณในการสมัครเข้าเรียนต่อในสถาบันสอนศิลปะชื่อดังทั้ง 5 แห่งในสหราชาอาณาจักร หรือ สมัครเรียนเข้ามหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีผ่านทางระบบ UCAS

- การสมัครเรียนสาขาศิลปะในระดับสูงกว่าปริญญาตรี

SI-UK จะช่วยคุณในการสมัครเรียนกับ 3 โรงเรียนสอนศิลปะชื่อดัง หรือ สมัครเรียนมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาโททุกหลักสูตรหนึ่งปีการศึกษา

บริการช่วยสมัครเรียนในหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ

ภายใต้ความดูแลการสมัครเรียนด้านศิลปะและการออกแบบของ SI-UK เราจะช่วยคุณในทุก ๆ ขั้นตอน ดังนี้:

 • ตรวจสอบใบแสดงผลการเรียน (transcript) เพื่อใช้ในการสมัคร
 • คำแนะนำในการเลือกหลักสูตรเรียนต่อ
 • ช่วยจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการสมัครเรียนมหาวิทยาลัย รวมทั้งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆที่มหาวิทยาลัยต้องการ
 • ช่วยจัดทำเอกสารแนะนำตัว (SoP) โดยเรียบเรียงมาจากพื้นฐานและคำตอบของตัวนักเรียนเอง
 • บริการแก้ไขเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ไม่ว่าจะเป็น CV จดหมายรับรองและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเขียนอื่นๆ
 • จัดประชุม 90 นาทีเพื่อใช้ในดำเนินการตรวจสอบแฟ้มผลงานของนักเรียน โดยทีมงานที่มีคุณภาพจากสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบ
 • ตรวจสอบแฟ้มผลงานครั้งสุดท้ายและช่วยกรอกแบบฟอร์มก่อนทำการสมัครจริง
 • ยืนยันผลการสมัครกับทางมหาวิทยาลัยและประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อติดตามผลการสมัคร

บริการช่วยตรวจสอบและจัดเตรียมแฟ้มผลงาน

การจัดประขุมเพื่อตวรจสอบและจัดเตรียมแฟ้มผลงานด้านศิลปะและการออกแบบของที่ SI-UK จะมีการควบคุมดูแลโดย Colin Kerrigan ผู้อำนวยการบริหารของ International School of Creative Arts ซึ่งการประชุมนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญของนักเรียนต่างชาติในการได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและการช่วยเหลือจากอดีตตัวแทนผู้อำนวยการของ UAL และศิลปินที่เคยมีผลงานการจัดแสดงศิลปะด้านประติมากรรมมาแล้วทั้งในระดับนานาชาติและภายในสหราชอาณาจักร

 • นักเรียนแต่ละคนจะได้รับการให้บริการเฉพาะที่เหมาะกับความต้องการของตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาต่อยอดแฟ้มผลงานเป็นไปอย่างตรงต่อความต้องการใช้ในการสมัครเรียนในสายนั้นๆ รวมทั้งได้ใช้ประสบการณ์และความรู้ของตัวนักเรียนเองควบคู่กันไป
 • บริการช่วยในส่วนนี้จะมีการสอนทั้งแบบออนไลน์และการสอนแบบตัวต่อตัว ที่ครอบคลุมทั้งด้านแฟชั่นดีไซน์ ด้านกราฟิกและการออกแบบการสื่อสาร ด้านการออกแบบสามมิติ สถาปัตยกรรม  และด้านวิจิตรศิลป์

SI-UK มีบริการช่วยตรวจสอบ และจัดเตรียมแฟ้มผลงานจะมีการให้บริการในแต่ละระดับ ดังนี้

 • ระดับ A-level
 • ระดับ Foundation (เตรียมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย)
 • ระดับปริญญาตรี
 • ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

ติดต่อเกี่ยวกับ Art and Design Service

หากสนใจเกี่ยวกับบริการด้านนี้ของเราสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ SI-UK ได้ ที่นี่ เพื่อรับคำปรึกษาฟรี!

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham