หลักสูตร Foundation ในสหราชอาณาจักร

หลักสูตร Foundation คืออะไร

หากคุณเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว และมีความต้องการจะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษ หรือสหราชอาณาจักร คุณจำเป็นที่จะต้องเข้าเรียนหลักสูตร Foundation หรือหลักสูตรปรับพื้นฐานก่อน เนื่องจากการศึกษาในสหราชอาณาจักรในระดับก่อนจะเข้าอุดมศึกษานั้น จะต้องใช้เวลาในการศึกษาเป็นระยะเวลาทั้งหมด 13 ปี
โดยหลักสูตร Foundation จะมีระยะเวลาในการเรียนอยู่ 1 ปี ซึ่งถือเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา และวิชาการให้แก่นักเรียนเพื่อที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

หลักสูตร Foundation เป็นหลักสูตรการเรียนปรับพื้นฐานสำหรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่ได้มีระบบการศึกษาแบบอังกฤษ แต่มีความต้องการในการศึกษาต่อระดับปริญญาที่มหาวิทยาลัยในอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร โดยหลักสูตรปรับพื้นฐานจะช่วยเตรียมพร้อมให้คุณมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเข้าสู่การเรียนในระดับปริญญาตรี โดยจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ตลอดจนจะช่วยให้คุณมีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรม และการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักรอีกด้วย

สาขาต่าง ๆ ในหลักสูตร Foundation 

หลักสูตร Foundation เป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมในหลากหลายสาขาวิชา เช่น Business, Finance & Management, Computing, Law, Art and Design, Engineering, Social Science, Medicine, Science and PharmacyMedia และ Humanities

สำหรับสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร Foundation นั้นจะเป็นสถาบันที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะสามารถการรันตีการก้าวเข้าสู่การเรียนต่อในมหาวิทยาลัยให้กับคุณได้หากผลการเรียนผ่านเกณฑ์ โดยหลายหลักสูตรนักเรียนสามารถเรียนในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งคุณจะสามารถใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้ เช่น ทั้งห้องสมุด อุปกรณ์การเรียน และสถานที่เล่นกีฬา

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาหลักสูตร Foundation  

สำหรับนักเรียน นักศึกษานานาชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษาหลักสูตร Foundation จะต้องมีผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ (IELTS) ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 4.5 และได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 4.0 ในแต่ละทักษะ ถ้าหากทักษะภาษาอังกฤษของต่ำกว่าเกณฑ์ที่กล่าวมา คุณอาจจะต้องเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ก่อนเข้าเรียนหลักสูตร Foundation

 • ผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ (IELTS) ไม่ต่ำกว่า 4.5 หรือเทียบเท่า
 • ใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • จดหมายแนะนำตัว
 • สำเนาพาสปอร์ตและวีซ่า

สามารถศึกษาต่อหลักสูตร Foundation ได้ที่ไหนบ้าง 

ต้องการศึกษาต่อหลักสูตร Foundation ในสหราชอาณาจักร

หากคุณสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร Foundation ในสหราชอาณาจักร สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำแนะนำได้ฟรีทุกขั้นตอน 

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham