หลักสูตร Foundation ในลอนดอน

หลักสูตรปูพื้นฐานในลอนดอน ประเทศอังกฤษ

หลักสูตร foundation หรือหลักสูตรเพื่อปูพื้นฐานสำหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ เปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ business & management, finance, computing, law, art & design, engineering, social sciences, medicine, science & pharmacy, mediahumanities และอื่นๆ

สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร foundation ในลอนดอนส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นส่วนหรือพันธมิตรกับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะรับประกันความก้าวหน้าในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ หากนักเรียนทำเกรดได้ตามที่กำหนด หลักสูตรปูพื้นหลายแห่งมีการเรียนการสอนภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนั้นๆ เลย นักเรียนจึงได้รับสถานะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ ห้องสมุด อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครที่เป็นนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนหลักสูตรปูพื้นฐานในลอนดอน จะต้องใช้คะแนน IELTS ขั้นต่ำ 4.5 และไม่มีพาร์ทใดที่น้อยกว่า 4.0 หากไม่มีคะแนน IELTS อย่างเป็นทางการคุณอาจต้องเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือเรียนในวิทยาลัย ก่อนที่จะเริ่มเรียนหลักสูตรปูพื้นฐาน เอกสารและข้อกำหนดในการสมัครที่ต้องใช้ ได้แก่

 • คะแนน IELTS รวมทุกพาร์ทไม่ต่ำกว่า 4.5
 • ใบรับรองผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (transcripts)
 • จดหมาย/หนังสือรับรอง จากอาจารย์ที่ปรึกษา/จากโรงเรียน
 • จดหมายแนะนำตัว (Personal statement)
 • สำเนาหนังสือเดินทางและวีซ่า

สถาบันที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร Foundation ในลอนดอน

London Universities

 

London Language Schools

ต้องการศึกษาต่อหลักสูตร Foundation ในลอนดอน

ลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลักสูตร Foundation ในลอนดอน จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ SI-UK ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ 

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham