SI-UK-Image SI-UK-Image

บริการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก แบบทำวิจัย

เรียน PhD ที่สหราชอาณาจักร

สำหรับวุฒิการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต หรือ PhD นั้นเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าเป็นการศึกษาในระดับปริญญาเอกจะมุ่งเน้นให้คุณค้นคว้าวิจัยและทำวิทยานิพนธ์จนสำเร็จ และพิจารณาอนุมัติวิทยานิพนธ์โดยทีมงานของผู้ตรวจวิทยานิพนธ์ ในฐานะที่เป็นระดับการศึกษาสูงสุดของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร คุณจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือให้การสมัครเข้าศึกษาต่อประสบความสำเร็จ บริการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของเราช่วยคุณได้

ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริการ PhD Research Degree ของเรา

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทแบบทำวิจัย/ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรที่ต้องการสำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับนี้ คือ การค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองและการคิดริเริ่มโครงงานต่าง ๆ เป็นก้าวใหญ่ที่ต่อยอดจากการเรียนการสอนแบบเดิมในระดับปริญญาโท การเรียนในระดับวิจัยเป็นการศึกษาวิชาการด้านใดด้านหนึ่งที่สนใจอย่างละเอียด ลึกซึ้ง และหลักสูตรออกแบบมาเพื่อนักเรียน นักศึกษาที่สนใจด้านสายวิชาการโดยเฉพาะ

บริการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทแบบทำวิจัยและปริญญาเอกของ SI-UK จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เราพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่คุณเลือก ตรวจสอบแก้ไขจดหมายแนะนำตัวและโครงงานวิจัยให้ได้ตามที่เจ้าหน้าที่ธุรการของมหาวิทยาลัยคาดหวังจะได้อ่านจากใบสมัครของคุณ บริการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประกอบด้วย

การปรึกษาเบื้องต้น คุณจะได้พบและพูดคุยกับหนึ่งในบรรดาที่ปรึกษาของเราเกียวกับพื้นฐานทางวิชาการ และความมุ่งหวังของคุณ แล้วจึงดำเนินการเลือกหลักสูตรที่เหมาะสม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถรับคำปรึกษาได้ในวันนี้.

การกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ขั้นตอนนี้อาจยุ่งยากและใช้เวลานาน และจะต้องกรอกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เราพร้อมบริการในส่วนนี้ให้คุณ

การตรวจทาน แก้ไขประวัติส่วนตัวและจดหมายแนะนำตนเอง ในขั้นตอนนี้ จดหมายแนะนำตัวและประวัติส่วนตัวของคุณจะต้องไร้ที่ติ และน่าประทับใจ เรามั่นใจว่าจะจัดการให้ออกมาได้ตามนั้น

การติดตามใบสมัคร เราจะดำเนินการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยในการติดตามความคืบหน้าของการสมัคร และรายงานความคืบหน้าให้คุณทราบเป็นระยะ

การฝึกสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ในระดับวิชาการจะต้องมีความแม่นยำ เราจะชี้แนะและให้คุณได้ฝึกฝนการสัมภาษณ์เหมือนสถานการณ์จริง เพื่อให้คุณมีความพร้อมเมื่อเผชิญการสัมภาษณ์จริง

การช่วยปรับปรุงโครงงานวิจัย เหนือสิ่งอื่นใด โครงงานวิจัยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การสมัครของคุณถูกตัดสินไปในทางใดทางหนึ่ง เพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาหลักของคุณ เราจึงพร้อมตรวจทาน แก้ไขโครงงานวิจัยของคุณเพื่อกำจัดทุกข้อบกพร่อง และให้แน่ใจว่าถูกต้องตามแบบฉบับวิชาการ รวมทั้งได้ผลออกมาดีที่สุดตามที่สามารถจะเป็นได้

เข้ารับคำปรึกษา คำปรึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  บริการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกมีค่าใช้จ่ายรวมภาษีอยู่ที่ £500 รวมภาษีแล้ว  

และหากต้องการที่ปรึกษาจะมีค่าใช้จ่ายเป็น 20,000 บาท 

สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้เมื่อใด และคุณสมบัติมีอะไรบ้าง ?

การสิ้นสุดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทแบบทำวิจัยและปริญญาเอก ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย แนะนำว่าควรสมัครไม่เกินเดือนมีนาคมเพื่อเริ่มต้นเข้าศึกษาต่อในเดือนกันยายน/ตุลาคม

คุณสมบัติที่ต้องการ ได้แก่

โครงงานวิจัย

โครงงานวิจัยควรมีความยาวประมาณ 1000 - 2000 คำ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้

โครงงานวิจัยจะช่วยให้เจ้าหน้าที่วิชาการพิจารณาเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ โดยพิจารณาจาก

Study a PhD in the UK

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม เชิญรับคำปรึกษากับเรา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

บริการ

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute