SI-UK-Image SI-UK-Image

เตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาอังกฤษด้วย IELTS Demo Test

ทดลองสอบ Pre- IELTS Test กับ "SI-UK IELTS Demo Test" เพียง 300 บาท เท่านั้น!

SI-UK IELTS Demo Test คือ ชุดทดสอบที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อม หรือทดลองทำข้อสอบ (Pre – IELTS test) เพื่อประเมินความสามารถทางด้านภาษาของตน ก่อนสมัครสอบจริง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง

SI-UK IELTS Demo Test จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าและประหยัดกว่า สำหรับน้อง ๆ นักเรียนที่มีแผนจะยื่นสมัครเรียนในสหราชอาณาจักร ซึ่งโดยทั่วไปจะต้องใช้คะแนน IELTS ระหว่าง 6.0 ถึง 7.0 ในการยื่นสมัคร โดยทาง SI-UK ได้เปิดให้มีการทดลองสอบ IELTS เป็นประจำทุกเดือน 

ต้องการเช็ครอบ วันเวลาที่จัดสอบ และลงทะเบียนสมัครสอบ คลิกที่นี่ 

สถานที่ในการจัดสอบ

SI-UK Bangkok

Vasu Building, 5th Floor, Room 501 Soi Sukhumvit 25, Sukhumvit Road., Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110

แผนที่ Google Map

จุดเด่นของ IELTS Demo Test

 • เป็นการทดลองสอบจริงในทุก Part เพื่อเรียนรู้แนวข้อสอบและเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามจริง
 • สามารถนำผลคะแนนที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มคะแนนในการสอบจริงได้
 • ได้ทดสอบกับเจ้าของภาษาโดยตรง พร้อมรับคำแนะนำแบบตัวต่อตัว

ข้อสอบประกอบด้วย

 • การสอบเพื่อวัดทักษะการเขียน
 • การสอบเพื่อวัดทักษะการพูด
 • การสอบเพื่อวัดทักษะการฟัง
 • การสอบเพื่อวัดทักษะการอ่าน

ค่าบริการและการชำระเงิน

SI-UK IELTS Demo Test มีค่าบริการเพียง 300 บาท/ ท่าน และชำระค่าบริการด้วยเงินสดในวันที่มาทดสอบ

รอบเวลาในการทำการทดสอบ

 • รอบเช้า 10.00-13.00 น.
 • รอบบ่าย 14:00-17:00 น.

หมายเหตุ

 • กรุณาระบุช่วงเวลาในการนัดหมาย เช่น รอบเช้า หรือ รอบบ่าย ในหน้าลงทะเบียน   
 • การทำแบบทดสอบจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง กรุณามาก่อนเวลาเริ่มการทดสอบประมาณ 15 นาที เพื่อรับฟังคำแนะนำเบื้องต้น (Introduction)

เช็ครอบ วันเวลา และลงทะเบียนสมัครสอบ คลิกที่นี่ 

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบ IELTS ก็สามารถสำรองที่นั่งสอบกับเจ้าหน้าที่ของ SI-UK ได้เช่นเดียวกัน โดยทาง SI-UK ได้ร่วมมือกับพันธมิตรคือ British Council IELTS ให้บริการช่วยสมัครสอบ IELTS เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าของ SI-UK โดยเฉพาะ ต้องการสำรองที่นั่งสอบหรือตรวจสอบวันและเวลาสอบของ British Council IELTS แบบ UKVI สามารถดูได้ที่นี่

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute