หลักสูตร Pre-Masters ในสหราชอาณาจักร

หลักสูตร Pre-Masters คืออะไร

หลักสูตร Pre-Masters เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักศึกษานานาชาติ หรือนักศึกษาไทยที่ต้องการเตรียมความพร้อม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะเชิงวิชาการก่อนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และระดับอื่น ๆ ที่สูงกว่าปริญญาตรี

โดยการเรียนหลักสูตร Pre-Master ในสหราชอาณาจักรจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 10 สัปดาห์ขึ้นไป จนไปถึง 12 เดือน ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่ความสำเร็จในการเรียนระดับปริญญาโท ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะที่จำเป็นในการเรียน เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร พร้อมทั้งฝึกให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับทฤษฎีการสอนของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรอีกด้วย

หลักสูตร Pre-Masters เหมาะสำหรับใคร

 • ผู้ที่มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไม่ถึงเกณฑ์ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ และภาษาอังกฤษทั่วไป
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านการเรียน การวิจัย และการนำเสนอผลงาน

เช็คหลักสูตร Pre-Masters ที่ SI-UK แนะนำ

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตร Pre-Masters

ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์ปกติ โดยทั่วไปแล้วผลคะแนนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ (IELTS) ของผู้สมัครจะต้องได้ 5.5 คะแนนขึ้นไป

หลักสูตร Pre-Masters ชั้นนำในสหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรยินดีต้อนรับนักศึกษานานาชาติจากทั่วโลก หากคุณต้องการศึกษาต่อในหลักสูตร Pre-Masters เราขอแนะนำสถาบันที่มีชื่อเสียงในด้านหลักสูตร Pre-Masters ซึ่งมีดังต่อไปนี้

ต้องการเรียนหลักสูตร Pre-Master ในสหราชอาณาจักร

หากคุณสนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท ระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสหราชอาณาจักร หรือ หลักสูตร Pre-Master สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำแนะนำโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ตั้งแต่วันนี้

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham