หลักสูตรปริญญาตรีในสหราชอาณาจักร

การสมัครเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรของนักเรียนนานาชาติ โดยเกือบทั้งหมดจะได้รับการจัดการโดย UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) ซึ่งเป็นบริการรับสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย โดย SI-UK เราเป็นศูนย์การสมัคร UCAS อย่างเป็นทางการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของเราสามารถให้คำแนะนำและช่วยคุณดำเนินการในทุกขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

การศึกษาระดับปริญญาตรีใช้ระยะเวลากี่ปี

นักศึกษานานาชาติส่วนใหญ่จะใช้เวลา 3 ปี ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยการเรียนจะประกอบไปด้วย การสัมมนา การทำเวิร์คช็อป และการฟังบรรยายที่แตกต่างกันออกไปตามสาขาวิชา โดยในแต่สาขาวิชาจะมีทางเลือกให้แก่นักเรียนได้ทำการเลือกเรียนในวิชาที่ตนเองถนัด และสนใจมากที่สุด

การเรียนต่อในระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 4 ปี ซึ่งในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรยังมีหลักสูตรแบบเต็มเวลาระยะเวลา 2 ปี (Fast track) ซึ่งหลักสูตร Fast Track จะเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนจบได้เร็วขึ้น และส่งผลดีต่อการทำงานในอนาคตอีกด้วย

ประเภทของการศึกษาในระดับปริญญาตรี

นอกจากการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีเป็นระยะเวลา 3 ปี มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรยังมีการเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรีแบบควบคู่ โดยนักศึกษาสามารถแบ่งเวลาเรียนได้ทั้งสองหลักสูตรที่ต้องการศึกษา ซึ่งจะมีหลากหลายสาขา และสามารถเพิ่มโอกาสบนเส้นทางอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการฝึกงานระหว่างเรียนหรือ sandwich course ในระยะเวลา 4 ปี โดยนักเรียนจะได้ฝึกงานที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนเป็นเวลา 1 ปี

หลักสูตรปริญญาตรีระยะสั้น

 • Certificate of Higher Education (CertHE) – ใช้ระยะเวลาเรียนเต็มเวลา 1 ปี และพาร์ทไทม์ 2 ปี 

อย่างไรก็ตาม นักเรียนในหลักสูตรข้างต้นนี้ไม่สามารถเรียนต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี หรือปริญญาโทได้ทันที แต่สามารถทำได้โดยการย้ายมาเรียนเพิ่มเติมในหลักสูตร 3 ปี ได้

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ที่ไหนบ้าง

หลักสูตรปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรนั้น เป็นเป็นหลักสูตรชั้นนำระดับโลก มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการเรียนที่ทันสมัย และนักเรียนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก UK ก็ยังได้รับการจ้างงานกับนายจ้างที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย

SI-UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยใน UK

หากคุณต้องการเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนต่อ SI-UK เพื่อรับคำแนะนำ และดำเนินการสมัครฟรี ทุกขั้นตอน!

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham