หลักสูตรปริญญาตรีในสหราชอาณาจักร

การสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรของนักเรียนนานาชาติ โดยเกือบทั้งหมดจะได้รับการจัดการโดย UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) ซึ่งเป็นบริการรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย SI-UK เป็นศูนย์การสมัคร UCAS อย่างเป็นทางการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของเราสามารถแนะนำและช่วยคุณดำเนินการในทุกขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

การศึกษาระดับปริญญาตรีใช้ระยะเวลากี่ปี

นักศึกษานานาชาติส่วนใหญ่จะใช้เวลา 3 ปี ในการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยการศึกษาจะประกอบไปด้วย การสัมมนา การทำเวิร์คช็อป และการฟังบรรยายที่แตกต่างกันออกไปตามสาขาวิชา โดยในแต่สาขาวิชาจะมีทางเลือกให้แก่นักศึกษาได้ทำการเลือกเรียนในวิชาที่ตนเองถนัด และสนใจมากที่สุด

การศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 4 ปี ซึ่งในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรยังมีหลักสูตรแบบเต็มเวลาระยะเวลา 2 ปี (Fast track) ซึ่งหลักสูตร Fast Track จะเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนจบได้เร็วขึ้น และส่งผลดีต่อการทำงานในอนาคตอีกด้วย

ประเภทของการศึกษาในระดับปริญญาตรี

นอกจากการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นระยะเวลา 3 ปี มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรยังมีการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีแบบควบคู่ โดยนักศึกษาสามารถแบ่งเวลาเรียนได้ทั้งสองหลักสูตรที่ต้องการศึกษา ซึ่งจะมีหลากหลายสาขา และสามารถเพิ่มโอกาสบนเส้นทางอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการฝึกงานระหว่างเรียนหรือ sandwich course ในระยะเวลา 4 ปี โดยนักศึกษาจะได้ฝึกงานที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนเป็นเวลา 1 ปี

หลักสูตรปริญญาตรีระยะสั้น

 • Certificate of Higher Education (CertHE) – ใช้ระยะเวลาเรียนเต็มเวลา 1 ปี และพาร์ทไทม์ 2 ปี 

อย่างไรก็ตาม นักศึกษาในหลักสูตรข้างต้นนี้ไม่สามารถศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตีหรือปริญญาโทได้ทันที แต่สามารถทำได้โดยการย้ายมาศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตร 3 ปี ได้

สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ที่ไหนบ้าง

หลักสูตรปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรนั้นเป็นเป็นหลักสูตรชั้นนำระดับโลก มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการเรียนที่ทันสมัย และนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก UK ก็ยังได้รับการจ้างงานกับนายจ้างที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย

SI-UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

หากคุณต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของเรา เพื่อรับคำแนะนำ และดำเนินการสมัครฟรีทุกขั้นตอน!

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham