เรียนต่อแพทยศาสตร์ ทันตแพทศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์

Medicine Application Service

หลักสูตรเรียนเรียนต่อแพทยศาสตร์ ทันตแพทศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์

บริการสำหรับผู้สนใจเรียนต่อแพทยศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

Medicine Application Service

การเรียนต่อด้านแพทยศาสตร์ในสหราชอาณาจักรสำหรับนักเรียนนานาชาตินั้นถือว่าไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ที่ SI-UK เราสามารถให้คำแนะนำ และให้การช่วยเหลือดำเนินการให้คุณประสบความสำเร็จได้ โดยปกติมหาวิทยาลัยจะมีการปิดรับใบสมัครสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์ ในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปีสำหรับภาคการศึกษาในปีถัดไป ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้าเป็นระยะเวลาค่อนข้างนาน และต้องผ่านขั้นตอนมากมาย ซึ่ง SI-UK พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณในทุกๆขั้นตอน ทั้งในเรื่องการเตรียมเอกสารสำคัญต่างๆ และการเตรียมสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ และการเข้าศึกษาต่อ Medicine.

"เมื่อผมเลือกที่จะศึกษาต่อแพทยศาสตร์ ผมไม่ทราบว่าจะเริ่มการสมัครอย่างไร ผมจึงเลือกให้ SI-UK ช่วยเหลือผม ในการให้คำปรึกษาและเลือกมหาวิทยาลัย ตอนนี้ผมได้เข้าเรียนในระดับ clinical skills" - Ishant, Chennai.

เราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร?

ให้คำแนะนำในการเลือกหลักสูตรและมหาวิทยาลัย: ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยใด หลักสูตรทางด้านแพทย์มักมีการแข่งขันสูง มีผู้สมัครจำนวนมาก ในขณะที่จำนวนที่สามารถรับได้มีน้อยกว่า อีกทั้งยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายด้าน โดยเฉพาะนักเรียนจากนานาชาติ ย่อมต้องแสดงออกถึงความสามารถและความพร้อมในการเรียนต่อมากยิ่งกว่านักเรียน ชาวอังกฤษ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยอาจมีระดับการเปิดรับนักเรียนนานาชาติที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเลือกสมัครมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม จึงเป็นด่านแรกที่สำคัญในการที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้

กรอกใบสมัครผ่านระบบ UCAS applications: UCAS เป็นระบบการสมัครเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีในสหราชอาณาจักร นักเรียนทุกคนต้องทำการสมัครเรียนผ่านระบบนี้ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มักจะพบปัญหาความยุ่งยากและสับสนในการกรอก ทำให้มีโอกาสเกิดความผิดพลาดที่จะนำไปสู่การถูกปฏิเสธใบสมัครเพื่อเข้าเรียนต่อได้ โดยเฉพาะการเรียนต่อทางด้านแพทย์ยิ่งมีความสำคัญมาก ทุกรายละเอียดจะต้องครบถ้วนและถูกต้อง เนื่องจากความผิดพลาดย่อมแสดงออกถึงความสะเพร่า ขาดความแม่นยำ ซึ่งเป็นลักษณะบกพร่องที่สำคัญที่ผู้ที่จะเป็นแพทย์ในอนาคตไม่ควรจะมี บริการจาก SI-UK จะสามารถช่วยให้คุณผ่านปัญหาเหล่านี้ไปได้

ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัคร: เอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ด้วยบริการจากเรา คุณจึงมั่นใจได้เลยว่าคุณจะไม่เกิดปัญหาการส่งเอกสารไม่ครบ หรือผิดพลาดอย่างแน่นอน

ช่วยเหลือในการเขียน personal statement: การแข่งขันที่สูง ด้วยอัตราผู้ได้รับคัดเลือกเพียง 1 คนเท่านั้น จากจำนวนผู้สมัครถึง 20 คนที่มักประกอบไปด้วยผู้สมัครที่มีผลการเรียนโดดเด่น การเขียน personal statement (SOP) ด้วยพื้นที่จำกัดเพียง 47 บรรทัด จึงเป็นความท้าทายอย่างมาก ที่จะทำให้ตัวคุณมีความโดดเด่นเหนือกว่าผู้สมัครคนอื่น ๆ ที่ SI-UK เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยให้ปัญหาข้อนี้ของคุณหมดไป

เตรียมสอบสัมภาษณ์: แต่ละมหาวิทยาลัยมีเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้สมัครที่แตกต่างกัน อีกทั้งคุณอาจพบกับผู้ทำการสัมภาษณ์ที่มีลักษณะหลากหลาย การเตรียมพร้อมรับมือกับคำถาม และบททดสอบต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นอย่างมาก ด้วยบริการจาก SI-UK จะช่วยให้คุณมีความพร้อมและคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้

Study Medicine in the UK

ด้วยขั้นตอนที่ยุ่งยากและการแข่งขันที่สูง ในการสมัครเข้าเรียนต่อหลักสูตรทางด้านแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ที่ประเทศสหราชอาณาจักร เราต้องทุ่มเทและใช้เวลาเพื่อแนะนำ ช่วยเหลือ และดำเนินการให้กับนักเรียนของเราเป็นกรณีพิเศษ ดังนั้น บริการในส่วนนี้ จึงเป็นบริการแบบ premium service (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ซึ่งจะมีค่าดำเนินการ 26,000 บาท)

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University