17th-banner 17th-banner

การศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรปริญญาโทในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรการเรียนต่อต่อระดับปริญญาโทใน อังกฤษ และ UK คือการศึกษาหลังจากจบ หลักสูตรปริญญาตรี โดยจะใช้ระยะเวลา 1 ปีในการศึกษาต่อ ซึ่งจะแตกต่างจากการศึกษาระดับปริญญาโทของประเทศอื่น ๆ ที่จะใช้ระยะเวลาการเรียน 2 ปี ดังนั้นนักศึกษาจะประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายไปในตัว อีกทั้งยังสามารถก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพได้เร็วกว่าผู้ที่ศึกษาในประเทศอื่น โดยผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทในอังกฤษและ UK ส่วนมากจะได้รับการจ้างงานที่ดี และตรงตามความต้องการของบัณฑิต

เหตุผลที่ควรเรียนต่ออังกฤษ และ UK ในระดับปริญญาโท

สหราชอาณาจักร (United Kingdom) ถือเป็นดินแดนที่รวมเอามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก และมีชื่อเสียงทางด้านคุณภาพการเรียนการสอน และการทำวิจัย โดยหลักสูตรปริญญาโทในสหราชอาณาจักรนั้นจะได้รับการยอมรับจากผู้จ้างงาน ซึ่งสำหรับนักศึกษาจากนานาชาตินั้นการได้ศึกษาอยู่อังกฤษ และ สหราชอาณาจักรถือเป็นการเปิดโอกาสให้ตนเองในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงโอกาสที่ดีในสังคมและการพบปะกับผู้อื่นผ่านชมรมวิชาการและระหว่างนักศึกษาด้วยกัน 

จากการศึกษาของ Higher Education Statistics Agency ในปี 2013/2014 พบว่า นักศึกษาจำนวน 86% ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักรได้รับการจ้างงานแบบเต็มเวลาหลังจบการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีจำนวน น้อยกว่า คือ 76%

ประเภทหลักสูตรการเรียนระดับปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท (Taught Masters)

หลักสูตรการเรียนระดับปริญญาโทแบบ Taught Masters นี้มีอยู่ 4 แบบ ได้แก่ Master of Arts (MA), Master of Science (MSc), Master of Business Administration (MBA) และ Master of Engineering (MEng) ซึ่งเป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลา 1-2 ปี

ในการศึกษาหลักสูตรเหล่านี้นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนเพื่อรับฟังการบรรยาย และเข้าร่วมสัมมนาในทุก ๆ สัปดาห์ เช่นเดียวกับการเรียนในระดับปริญญาตรี และทำการประเมินผลผ่านการทำข้อสอบ การทำวิทยานิพนธ์ หรือโครงงานนั่นเอง

หลักสูตรปริญญาโทด้านการวิจัย

หลักสูตรปริญญาโทด้านการวิจัย จะมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรับผิดชอบกับงานของตนเองควบคู่ไปกับตารางเรียน โดยเป็นการศึกษาแบบการทำงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ขณะเดียวกันจะได้รับการแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนไปด้วย สำหรับหลักสูตรปริญญาด้านการวิจัยที่ได้รับความนิยมสูงสุดได้แก่ PhD ซึ่งใช้ระยะเวลาเรียนอยู่ที่ 3 - 4 ปี และทำวิทยานิพนธ์ 60,000 - 100,000 คำ เพื่อนำไปเสนอผลงานในการสอบปากเปล่าต่อไป

ส่วนหลักสูตรปริญญาด้านการวิจัยนั้นยังรวมไปถึง Master of Science (MSc), Master of Philosophy (MPhil) และ Master of Research (MRes) ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้จะมีความคล้ายคลึงกับหลักสูตร PhD แต่การเขียนวิทยานิพนธ์จะสั้นกว่า นั่นเอง

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่ออังกฤษ และ สหราชอาณาจักร ในระดับปริญญาโท

การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักรสำหรับนักศึกษานานาชาตินั้น จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 12,400 ปอนด์ 

โดยมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาโทที่อังกฤษ และ สหราชอาณาจักรนั้น จะมีค่าเล่าเรียนที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา อีกทั้งการศึกษาในสหราชอาณาจักรนั้นอาจจะมีค่าใช้ใจถูกกว่าถึง 30 - 60% เมื่อเทียบกับในประเทศสหรัฐอเมริกา

Study in the UK

สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวการเรียนต่ออังกฤษ เช่น หลักสูตร คุณสมบัติ และขั้นตอนการสมัครเรียนที่ มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของ SI-UK ฟรี! ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

ระดับการศึกษา

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute