การศึกษาต่อระดับสูงกว่าปริญญาตรี และปริญญาโทในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรปริญญาโทในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักร คือการศึกษาหลังจากจบ หลักสูตรปริญญาตรี โดยจะใช้ระยะเวลา 1 ปีในการศึกษาต่อ ซึ่งจะแตกต่างจากการศึกษาระดับปริญญาโทของประเทศอื่น ๆ ที่จะใช้ระยะเวลาการเรียน 2 ปี ดังนั้นนักศึกษาจะประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายไปในตัว อีกทั้งยังสามารถก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพได้เร็วกว่าผู้ที่ศึกษาในประเทศอื่น โดยผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักรส่วนมากจะได้รับการจ้างงานที่ดี และตรงตามความต้องการของบัณฑิต

เหตุผลที่ควรศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักร ถือเป็นดินแดนที่รวมเอามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก และมีชื่อเสียงทางด้านคุณภาพการเรียนการสอน และการทำวิจัย โดยหลักสูตรปริญญาโทในสหราชอาณาจักรนั้นจะได้รับการยอมรับจากผู้จ้างงาน ซึ่งสำหรับนักศึกษาจากนานาชาตินั้นการได้ศึกษาอยู่สหราชอาณาจักรถือเป็นการเปิดโอกาสให้ตนเองในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงโอกาสที่ดีในสังคมและการพบปะกับผู้อื่นผ่านชมรมวิชาการและระหว่างนักศึกษาด้วยกัน 

 • สามารถเพิ่มโอกาสในเส้นทางอาชีพแก่ตนเองในอนาคต
 • ได้รับวุฒิปริญญาที่มีชื่อเสียงระดับสากล
 • ได้รับการยกย่องทางด้านอาชีพในฐานะผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักร
 • สามารถจบศึกษาได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

จากการศึกษาของ Higher Education Statistics Agency ในปี 2013/2014 พบว่า นักศึกษาจำนวน 86% ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักรได้รับการจ้างงานแบบเต็มเวลาหลังจบการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีจำนวน น้อยกว่า คือ 76%

ประเภทหลักสูตรการเรียนระดับปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท (Taught Masters)

หลักสูตรการเรียนระดับปริญญาโทแบบ Taught Masters นี้มีอยู่ 4 แบบ ได้แก่ Master of Arts (MA), Master of Science (MSc), Master of Business Administration (MBA) และ Master of Engineering (MEng) ซึ่งเป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลา 1-2 ปี

ในการศึกษาหลักสูตรเหล่านี้นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนเพื่อรับฟังการบรรยาย และเข้าร่วมสัมมนาในทุก ๆ สัปดาห์ เช่นเดียวกับการเรียนในระดับปริญญาตรี และทำการประเมินผลผ่านการทำข้อสอบ การทำวิทยานิพนธ์ หรือโครงงานนั่นเอง

หลักสูตรปริญญาโทด้านการวิจัย

หลักสูตรปริญญาโทด้านการวิจัย จะมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรับผิดชอบกับงานของตนเองควบคู่ไปกับตารางเรียน โดยเป็นการศึกษาแบบการทำงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ขณะเดียวกันจะได้รับการแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนไปด้วย สำหรับหลักสูตรปริญญาด้านการวิจัยที่ได้รับความนิยมสูงสุดได้แก่ PhD ซึ่งใช้ระยะเวลาเรียนอยู่ที่ 3 - 4 ปี และทำวิทยานิพนธ์ 60,000 - 100,000 คำ เพื่อนำไปเสนอผลงานในการสอบปากเปล่าต่อไป

ส่วนหลักสูตรปริญญาด้านการวิจัยนั้นยังรวมไปถึง Master of Science (MSc), Master of Philosophy (MPhil) และ Master of Research (MRes) ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้จะมีความคล้ายคลึงกับหลักสูตร PhD แต่การเขียนวิทยานิพนธ์จะสั้นกว่า นั่นเอง

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักร

การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักรสำหรับนักศึกษานานาชาตินั้น จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 12,400 ปอนด์ 

โดยมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาโทที่สหราชอาณาจักรนั้น จะมีค่าเล่าเรียนที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา อีกทั้งการศึกษาในสหราชอาณาจักรนั้นอาจจะมีค่าใช้ใจถูกกว่าถึง 30 - 60% เมื่อเทียบกับในประเทศสหรัฐอเมริกา

ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโทที่สหราชอาณาจักร

ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของ SI-UK ได้ทุกวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham