การเรียนหลักสูตร A-Levels ในสหราชอาณาจักร

A-Levels คืออะไร ?

หลักสูตร Advanced Level หรือ ที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า A-Level เป็นหลักสูตรสำหรับใช้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร เทียบได้กับระดับเตรียมอุมศึกษาในระบบการศึกษาของไทย (ยกเว้นในสก็อตแลนด์ ซึ่งนักเรียนจะต้องเรียน Highers and Advanced Highers of the Scottish Qualifications Certificate) สำหรับหลักสูตร A-Levels นั้น จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 2 ปี

หลักสูตร A-Level ในสหราชอาณาจักร

การเรียนในระดับ A-Level จะใช้เวลาประมาณ 2 ปี โดยเรียนหลังจากการจบการศึกษาภาคบังคับ หรือ GCSE สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) ของสหราชอาณาจักร ซึ่งมีหลายหลักสูตรให้เลือกตามความพึงพอใจและเป้าหมายในการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็จะใช้ผลการเรียน A-Level เป็นเกณฑ์ร่วมในการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีต่อไปตามสาขาวิชาที่เรียน

โรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตร A-levels ให้กับนักเรียนต่างชาติ (International students)

SI-UK แนะนำโรงเรียนในอังกฤษที่เหมาะสำหรับนักเรียนไทย ดังนี้

ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตร A-Levels ที่สหราชอาณาจักร

ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของ SI-UK ได้ทุกวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham