เรียน PhD (หลักสูตรการวิจัย) ในสหราชอาณาจักร

PhD คืออะไร?

PhD คือหลักสูตรการวิจัย (research degree) ชนิดหนึ่ง และถือเป็นหลักสูตรในระดับสูงสุดที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร (ปริญญาเอก) โดยการศึกษาจะเป็นการศึกษาต่อยอดจากพื้นฐานโครงการวิจัยที่สำคัญในสาขาวิชาที่น่าสนใจโดย โดยต้องทำเป็นวิทยานิพนธ์ความยาวไม่เกิน 100,000 คำเขียน ซึ่งจะต้องมีการสอบป้องกัน (defend) โดยการสอบปากเปล่า ต่อหน้าคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษาจะได้รับมอบหมายจาก supervisor ระยะเวลาของการเรียนปริญญาเอกคือ แบบเต็มเวลา (full-time) 3 ปี และแบบนอกเวลา (part-time) 6 ปี

หลักสูตรปริญญาเอก PhD จำนวนน้อยมาก ที่จะมีการเรียนหรือ taught modules ร่วมด้วย ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรแบบนี้จะต้องมีความรับผิดชอบเป็นอย่างมากในการส่งงาน

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครเรียน PhD

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรยินดีต้อนรับผู้มัครทุกคนสำหรับหลักสูตรปริญญาเอก หรือ PhD programme โดยมีเงื่อนไขคือ ผู้สมัครจะต้องจบปริญญาตรีโดยได้รับเกียรตินิยมอันดับสองเป็นอย่างน้อย เช่นเดียวกับในระดับปริญญาโท มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนอย่างน้อย 7.0

PhD Research Proposal

หากคุณต้องการศึกษาต่อระดับวิจัย Research Proposal หรือโครงงานวิจัยเป็นสิ่งที่จำเป็นในการสมัครอย่างยิ่ง โดยทั่วไปมักเขียนประมาณ 1000 – 2000 คำ โดยนำเสนอถึงหัวข้อที่คุณอยากทำวิจัย วิธีการที่คุณทำวิจัย และความสำคัญของงานวิจัยนี้อย่างชัดเจน โครงงานจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะได้เริ่มทำการวิจัยจริง

หลักสูตรการวิจัย (Research Degree) ชนิดอื่น ๆ

- MPhil (Master of Philosophy)

ถ้าต้องการเรียน PhD ผู้สมัครอาจเริ่มจากการเรียน MPhil ก่อน แล้วจึงค่อยย้ายเข้าหลักสูตร PhD หลังจากผ่านไปแล้ว 12-18 เดือน หลักสูตร MPhil มักเป็นหลักสูตรแบบทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เท่านั้น มีระยะเวลาในการศึกษาคือ เต็มเวลา 1 ปี และนอกเวลา 2 ปี วิทยานิพนธ์ต้องสะท้อนการเรียนหรือการทำวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่เกิน 60,000 คำ

โดยทั่วไป นักศึกษามักเลือกที่จะเรียน MPhil หากงานวิจัยที่นำเสนอมีขอบเขตไม่เพียงพอสำหรับหลักสูตร full PhD

- MRes (Master of Research)

MRes เป็นระดับการวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ นักศึกษาปริญญาเอกหรือ PhD บางคนอาจต้องเริ่มเรียนจาก MRes มาก่อน โดยจะต้องทำวิทยานิพนธ์จำนวน 40,000 คำ

การเรียน MRes เป็นการทดสอบที่ดี เพื่อดูว่าคุณสนุก และเหมาะกับการทำวิจัยจริง ๆ หรือไม่

- Professional Doctorate

หลักสูตรปริญญาเอกแบบ Professional Doctorate นั้นมีความคล้ายคลึงกับ PhD มาก แต่มีจุดประสงค์หลักคือเพื่อพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้า มากกว่าที่จะพัฒนาความสามารถทางวิชาการ หลักสูตร Professional Doctorate ทั่วไป ได้แก่ ปริญญาเอกด้านกฎหมาย ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ ด้านวิศวกรรมและการแพทย์ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในหลักสูตร PhD

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการวิจัยในระดับปริญญาเอกอาจมีมูลค่าสูง โดยนักศึกษาจากสหภาพยุโรปอาจต้องจ่ายถึง 6,000 ปอนด์ต่อปี เช่นเดียวกับนักศึกษาต่างชาติที่อาจสูงขึ้นกว่านี้มาก

แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว นักศึกษาระดับปริญญาเอกได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุน ในรูปแบบของทุนสนับสนุนหรือทุนการศึกษาบางส่วน มหาวิทยาลัยและสภาวิจัยจำนวนมากให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับหลักสูตรปริญญาเอกทั้งหมดหรือบางส่วน

จะสมัครเรียน PhD ได้อย่างไร?

เมื่อคุณตัดสินใจเลือกทางเดินในสาขาการวิจัย มีความพร้อมด้านเงินทุน ก็มาถึงเรื่องของเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร ได้แก่:

 • Academic transcripts ใบแสดงผลการเรียน
 • Academic references ใบรับรองผลการเรียน
 • Personal statement จดหมายแนะนำตัว
 • Research proposal (example) ตัวอย่างโครงงานวิจัย

ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องระบุอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ supervisor ที่จะดูแลในหลักสูตร PhD ของตนด้วย

เรียน PhD ในสหราชอาณาจักร

สนใจศึกษาต่อด้านงานวิจัยในประเทศอังกฤษและสหราชอาณาจักร ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาและข้อมูลเพิ่มเติมฟรี จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ SI-UK ได้แล้ววันนี้

 

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham