17th-banner 17th-banner

หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ (Art and Design)

ศึกษาต่อหลักสูตรศิลปะและการออกแบบในสหราชอาณาจักร

การศึกษาในหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ จะช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการทำงานในสตูดิโอได้อย่างเข้มเข้น เสมือนจริง เพื่อให้พัฒนาเป็นศิลปินที่ดีควบคู่ไปกับการค้นคว้าพื้นฐานของรายวิชาทั้งในเชิงทฤษฎี เชิงประวัติศาสตร์ และเชิงวิพากษ์ โดยส่วนมากมหาวิทยาลัยจะมีสตูดิโอตั้งอยู่ศูนย์กลางของคณะ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้คุณสามารถทำงานศิลปะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ทั้งการวาดภาพ การปั้น การแสดงผลงานศิลปะ การพิมพ์ การถ่ายภาพ และสร้างสื่อดิจิทัล ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกใช้งานสถานที่ได้ตามความถนัดและความสนใจ และมหาวิทยาลัยมักจะมีการเชิญศิลปินผู้ชำนาญการ และนักวิจารณ์มาร่วมอภิปรายสนทนา และวิจารณ์ผลงานนักศึกษาที่ใช้สตูดิโออย่างสร้างสรรค์เพื่อนำผลงานเสนอสู่สาธารณชนในภาคเรียนสุดท้ายเสมอ ซึ่งบางมหาวิทยาลัยจะมีกฎให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์อีกด้วย

เส้นทางอาชีพหลังจากเรียนจบหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปะและการออกแบบจะได้รับการจ้างงานในหลายสาขาอีพ ไม่ว่าจะเป็นช่างภาพ กราฟฟิคดีไซเนอร์ มัณฑนากร และเว็บไซต์ดีไซเนอร์ ซึ่งทำงานในสายงานสื่อผสม สื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา พิพิธภัณฑ์ รวมถึงห้องจัดแสดงผลงานศิลปะ แฟชั่น และอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปะบางรายกลายเป็นศิลปินผู้ชำนาญการ หรือสอนวิชาศิลปะ ในขณะที่บางรายทำงานเกี่ยวกับเกมส์คอมพิวเตอร์ ส่วนผู้สำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบก็มักทำงานด้านที่ตนถนัดและสนใจนั่นเอง

คุณสมบัติสำหรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ

หลักสูตรส่วนใหญ่จะไม่กำหนดว่าคุณจะต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง แต่การเรียนวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปะ และประวัติศาสตร์ศิลป์จะเป็นข้อดี คุณอาจต้องนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน ซึ่งประกอบไปด้วยภาพวาด และผลงานต่าง ๆ อันเป็นเอกลักษณ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์และช่างจินตนาการของคุณ ซึ่งคุณสามารถนำเสนอเทคนิคการวาดภาพแนบไปด้วยเพื่อให้เห็นตัวอย่างการพัฒนางานของคุณในการต่อยอดไอเดียจนสำเร็จเป็นชิ้นงาน ซึ่งจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จตอนสอบสัมภาษณ์รับเข้าศึกษาต่อ

 • นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีทั่วไป: คะแนนขั้นต่ำ 34 คะแนน
 • คุณสมบัตินักเรียนแบบ A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ ABB และแฟ้มผลงาน
 • คะแนนสอบ IELTS: คะแนนรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 6.0 ในแต่ละทักษะ

หากคุณสนใจศึกษาต่อ ศิลปะและการออกแบบ ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร ศิลปะและการออกแบบ ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

มหาวิทยาลัยในการเรียนหลักสูตร ศิลปะและการออกแบบ ในสหราชอาณาจักร

อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดด้านศิลปะจากการจัดอันดับโดย the Guardian University Guide 2020 มีดังนี้:

 1. University College London
 2. University of Oxford
 3. Newcastle University
 4. Goldsmiths, University of London
 5. Oxford Brookes University
 6. Lancaster University
 7. London Metropolitan University
 8. University of Wales Trinity Saint David
 9. Kingston University
 10. Liverpool John Moores University

นอกจากนี้ หากท่านต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยระดับท็อปของสหราชอาณาจักร สามารถตรวจสอบบริการ Oxbridge Service ของเรา ที่จะช่วยให้ท่านมีความพร้อมในการเตรียมตัวสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่ดีทีสุดในโลก

หากคุณสนใจศึกษาต่อ ศิลปะและการออกแบบ ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร ศิลปะและการออกแบบ ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute