University of Oxford
University of Oxford

Rank

University of Oxford Ranking

2

location

University of Oxford Location

South England

University of Oxford

Rank

University Ranking

2

location

Img

South England

เก็บไว้ในรายการโปรด

ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง Oxford, England
ก่อตั้ง 1096
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง Humanities, Law, MBA
ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ £23,105-30,540
ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง Oxford, England
ก่อตั้ง 1096
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง

Humanities, Law, MBA

ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ £23,105-30,540

ข้อมูลทั่วไป

University of Oxford ตั้งอยู่ที่เมือง Oxford, Oxfordshire ประเทศอังกฤษ ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศอังกฤษ และได้ชื่อว่าเป็นสถานศึกษาชั้นนำระดับโลกที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน โดยมหาวิทยาลัย Oxford ได้มีการเปิดสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ภายใต้การบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาถึง 38 วิทยาลัย และสถาบันการศึกษาเอกชนอีก 6 แห่ง

University of Oxford เป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อปของสหราชอาณาจักร และทวีปยุโรป มีคณาจารย์ และหลักสูตรการเรียนการสอนชั้นนำระดับโลกมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในสหราชอาณาจักร จากการจัดอันดับของ Complete University Guide ประจำปี 2014 รวมถึงยังได้เป็นที่ 1 ทางด้านผลงานคุณภาพงานวิจัยจากการประเมินของ REF ประจำปี 2014 อีกด้วย

อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีสัดส่วนของนักศึกษาที่จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับสอง หรือ Second-class honours, upper division (2:1) และมีอัตราบัณฑิตที่จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมากที่สุดในสหราชอาณาจักรอีกด้วย

บริการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ที่มหาวิทยาลัย Oxford ถือเป็นแหล่งรวมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ก่อตั้งมาจากการรวมตัวกันของนักศึกษาต่างชาติกว่า 138 ประเทศทั่วโลกอย่างแท้จริง โดยถือเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด รวมถึง 14% ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีแบบ full-time และอีก 63% ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแบบ full-time เช่นกัน

The International Office

 • บริการให้คำแนะนำในทุกหัวข้อการสอบถาม การวางแผนการเรียน หรือแม้แต่การทำวีซ่าในขณะที่ศึกษาอยู่ เป็นต้น
 • การสนับสนุนการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติในการศึกษายังต่างประเทศ และโครงการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ 
 • การให้บริการประสานงาน อำนวยความสะดวกในการสมัครเข้าศึกษาต่อ รวมไปถึงการจัดเตรียมการสัมภาษณ์ให้กับนักศึกษาต่างชาติ อีกทั้งยังมีการจัดเตรียมการปฐมนิเทศน์ในการเริ่มปีการศึกษาใหม่ เพื่อช่วยให้คำแนะนำการเริ่มต้นการใช้ชีวิตนักศึกษาได้อย่างราบรื่น
 • The International Office ถือเป็นส่วนหนึ่งของ The Student Administration of the University ตั้งอยู่ที่ Wellington Square

การจัดอันดับ

 • อันดับที่ 2 โดย  Times University Guide 2019
 • อันดับที่ 2 โดย  Guardian University Guide 2019
 • อันดับที่ 5 โดย  QS World University Rankings 2019

University of Oxford เป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในฐานะหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก และยังเป็นสมาชิกของกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ 6 แห่งของสหราชอาณาจักร จากการการจัดอันดับโลกของ THE โดยปัจจุบันได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 2 ของโลกจาก THE อันดับที่ 10 ของโลกจาก ARWU และอันดับที่ 6 ของ QS World Rankings
University of Oxford ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 1 ของสหราชอาณาจักรในด้านคุณภาพงานวิจัย โดยงานวิจัย 48% ของมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินให้อยู่ในหมวดท็อป 4* ขณะที่ 39% ได้รับการประเมินให้อยู่ในหมวดท็อป 3* และยังมีงานวิจัยอีก 12 สาขาที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 1 ในด้านจำนวนผลงานการวิจัยชั้นนำระดับโลก

 

ที่พัก

มหาวิทยาลัยได้มีการจัดเตรียมที่พักของวิทยาลัยทั้ง 38 แห่ง ไว้บริการนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรีจำนวน 200 - 400 ห้อง โดยแต่ละแห่งประกอบไปด้วยห้องโถงสำหรับรับประทานอาหาร โบสถ์ ห้องสมุด บาร์เครื่องดื่ม และห้องพักสำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ ซึ่งตัวอาคารจะมีความสวยงามด้วยศิลปะแบบยุคกลางบวกกับความร่วมสมัยอีกด้วย

ทำเลที่ตั้ง

มหาวิทยาลัย Oxford ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ มีประชากรประมาณ 150,000 คน โดยจะใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟจากลอนดอนเพียง 90 นาที อาคารเรียนของ Oxford นับว่าเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงออกถึงรูปแบบของสถาปัตยกรรมชาวอังกฤษในช่วงก่อนเข้ายุค The Saxons ซึ่งรวมไปถึงช่วงกลางของช่วงศตวรรษที่ 18 ที่ได้ถูกแสดงออกมาทางศิลปะการก่อสร้าง The Radcliffe Camera ที่เป็นอีกหนึ่งห้องสมุดของที่นี่ ที่ได้รวบรวมเอาเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ไว้ให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาความรู้ Oxford ได้ชื่อว่าเป็น The City of Dreaming Spires จากบทประพันธ์ของ Matthew Arnold ที่เคยได้อ้างอิงไว้ใน The Harmonious Architechture of the University of Oxford

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

University of Oxford มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงไม่เพียงแต่ในประเทศอังกฤษเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงจากประเทศอื่น ๆ ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกด้วย โดยบุคคลที่ได้จบการศึกษาจากที่นี่ เช่น

 • นายกรัฐมนตรี 25 คน (รวมทั้ง Margaret Thatcher) และผู้นำประเทศต่าง ๆ กว่า 25 ประเทศทั่วโลก
 • King Harald V จากประเทศนอร์เวย์
 • King Abdullah II จากประเทศจอร์แดน
 • นายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลีย 3 คน
 • นายกรัฐมนตรีของประเทศอินเดีย 2 คน
 • ประธานาธิบดี Bill Clinton จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • นางอองซาน ซูจี ผู้ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจากประเทศพม่า 

นอกจากนี้ University of Oxford ยังมีทั้งคณาจารย์ และศิษย์เก่ารวมกันถึง 47 คนที่ได้รับรางวัลโนเบลในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย

 

You might also be interested in...

Top 5 มหาวิทยาลัยอังกฤษในการจัดอันดับ THE Global Rankings 2020

THE Global Rankings มีเกณฑ์ในการจัดอันดับที่สำคัญคือเรื่องของคุณภาพในการเรียนการสอน งานวิจัย และชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และนี่คือ Top 5 มหาวิทยาลัยอังกฤษที่ทำอันดับได้ดีที่สุดในปีนี้ครับ Read more

Top 5 มหาวิทยาลัย UK สาขาคณิตศาสตร์ (Mathematics)

สำหรับน้องๆ ที่รักและชื่นชอบในสาขาวิชานี้ ไม่ว่าจะอยากเรียนเป็นเมเจอร์หลัก หรือเป็นไมเนอร์ในสาขาอื่นๆ เช่น บริหาร วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ… Read more

Cambridge ขึ้นเป็นผู้นำมหาวิทยาลัย UK ใน Global Reputation Rankings

Cambridge และ Oxford คว้าตำแหน่งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของสหราชอาณาจักร ในการจัดอันดับของ Times Higher Education World Reputation Rankings… Read more

5 มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรรัฐศาสตร์ (Politics) ที่ดีที่สุดใน UK ประจำปี 2020

หลักสูตรด้านรัฐศาสตร์หรือ Politics เป็นเรื่องของการทำความเข้าใจความคิดหลักๆ และพลวัตรในระบบการเมืองการปกครองแบบต่างๆ วิธีการจัดการกับวิกฤตการณ์ของรัฐ… Read more

Top 5 มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรด้าน Computer Science ที่ดีที่สุด ประจำปี 2020

หลักสูตรในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ Computer Science ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ ยกตัวอย่างในประเทศอังกฤษ นักศึกษาที่จบจากสาขานี้… Read more

สนใจเรียนต่อที่นี่ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University