17th-banner 17th-banner

หลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการ (Business Management)

เรียนต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการในสหราชอาณาจักร

การเลือกศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการที่สหราชอาณาจักรนั้น คุณจะได้สัมผัสกับระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับระดับโลก อีกทั้งมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่ยังได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มท็อป 100 ของโลก โดยคุณสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ในเวลาเพียง 3 ปี (เปรียบเทียบกับการใช้เวลาถึง 4 ปีในสหรัฐอเมริกา) และระดับปริญญาโทในเวลาเพียง 1 ปี (เปรียบเทียบกับการใช้เวลาถึง 2 ปีในสหรัฐอเมริกา)

การเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการ

การศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการจะช่วยให้คุณมีสังคมใหม่ๆ และเครือข่ายสังคมของคนในสายงานเดียวกัน การเรียนบริหารธุรกิจและการจัดการที่สหราชอาณาจักรจะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับคุณในการเข้าทำงานกับบริษัทชั้นนำของโลก ซึ่งมีหลากหลายตำแหน่งที่คุณสามารถทำได้ ตั้งแต่งานด้านทรัพยากรบุคคล จนไปถึงงานด้านการจัดการอื่นๆ

อาชีพด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการ โดยไม่ว่าจะเป็นสาขาการท่องเที่ยว การเงิน การบริหารงานไอที ก็ล้วนจะสามารถประยุกต์ใช้ทักษะความสามารถในการทำงานได้ในทุก ๆ สาขาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาการจัดการและบริหารธุรกิจทั่วไปแบบไม่ได้เน้นที่สาขาใดสาขาหนึ่ง จะเปิดโอกาสในการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น ด้วยทักษะความรู้ความสามารถที่มีความหลากหลายนั่นเองที่เป็นที่ต้องการของนายจ้าง นอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการ ก็ยังได้สั่งสมความรู้และทักษะในการที่จะประกอบธุรกิจส่วนตัวในอนาคตอีกด้วย

คุณสมบัติการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการ

 • นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีทั่วไป: คะแนนระหว่าง 35-38 คะแนน
 • คุณสมบัตินักเรียนแบบ A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ AAA/AAB อย่างน้อยหนึ่งวิชาในหมวดมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์
 • คะแนนสอบ IELTS: คะแนนรวม 7.0 และไม่ต่ำกว่า 6.5 ในแต่ละทักษะ

หากคุณสนใจศึกษาต่อ บริหารธุรกิจและการจัดการ ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร บริหารธุรกิจและการจัดการ ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

มหาวิทยาลัยในการเรียนหลักสูตร บริหารธุรกิจและการจัดการ ในสหราชอาณาจักร

สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ จัดอันดับโดย the Guardian University Guide 2020 ได้แก่:

 1. University of Oxford
 2. University of St Andrews
 3. University of Bath
 4. Loughborough University
 5. University of Warwick
 6. University of Leeds
 7. University of Exeter
 8. Lancaster University
 9. University of Derby
 10. University of Southampton

นอกจากนี้ หากท่านต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยระดับท็อปของสหราชอาณาจักร สามารถตรวจสอบบริการ Oxbridge Service ของเรา ที่จะช่วยให้ท่านมีความพร้อมในการเตรียมตัวสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่ดีทีสุดในโลก

หากคุณสนใจศึกษาต่อ บริหารธุรกิจและการจัดการ ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร บริหารธุรกิจและการจัดการ ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute