unite-students

dmp-eng-loughborough-campaign-courses-1

De Montfort University

Rank 119
สถานที่ตั้งLeicester, England
ก่อตั้ง1992
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง Art and Design, Pharmacy, MBA Global, Mechatronics, Engineering Management 
ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ £12,250-17,280
ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง Leicester, England
ก่อตั้ง 1992
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง Art and Design, Pharmacy, MBA Global, Mechatronics, Engineering Management 
ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ £12,250-17,280

De Montfort Universityข้อมูลทั่วไป

นักศึกษาในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของ De Montfort University (DMU) ได้รับเงินเดือนเฉลี่ย 24,000 ปอนด์ ภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือน หลังจากจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัย โดยสถาบันการศึกษาระดับอุมศึกษาในเมืองเลสเตอร์แห่งนี้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เหมาะกับนักศึกษาที่สุด โดยมหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางด้านการประกอบการธุรกิจ ในแต่ละปีมีธุรกิจเกิดขึ้นใหม่กว่า 100 ธุรกิจ ซึ่งดำเนินการโดยนักศึกษาที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย โดยโครงการฝึกงานของมหาวิทยาลัยในชื่อ Frontrunners นั้น เปิดโอกาสให้นักศึกษาในการสมัครเข้าฝึกงานขณะที่ยังศึกษาอยู่ อีกทั้งยังมีการเรียนการสอบแบบบรรยายและฝึกทักษะในสถานที่ทำงานจริง

การเลือกเรียนที่ DMU นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการการพัฒนาการเพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจที่จะนำเอาประสิทธิภาพการสอนที่ยอดเยี่ยมมาผนวกเข้ากับงานวิจัยระดับโลก อีกทั้งการสร้างเครือข่ายทางภาคธุรกิจให้เข้ากับหลักสูตรที่มีอยู่กว่า 170 หลักสูตร ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรธุรกิจมืออาชีพที่มีความน่าเชื่อถือ

ค่าเทอมสำหรับนักศึกษานานาชาติแต่ละคณะ สาขาและหลักสูตรจะแตกต่างกันออกไป

 • ระดับปริญญาตรี 12,250 - 15,500 ปอนด์
 • ระดับสูงกว่าปริญญาตรี  12,600 - 17,280 ปอนด์

สำหรับการศึกษาในระดับปริญญาโท นักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างประสบการณ์โดยตรงจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ผนวกเข้ากับหน่วยงานวิจัยผู้นำระดับโลกเช่นกัน นักเรียนจะมั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นทันสมัย และสามารถนำเอาความรู้จากหลักสูตรที่ครอบคลุมที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะรวมไปถึงหลักสูตรทางด้าน IT, Management, Law & Criminology, Creative industries, Environmental and Sustainability Industries และ Health and Sciences.

De Montfort University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของสหราชอาณาจักร

บริการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

De Montfort University มีทีมเจ้าหน้าที่ International Student Support ในการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษานานาชาติและนักเรียนในกลุ่ม EU โดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้คือทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำแก่นักศึกษานานาชาติตลอดระยะเวลาที่นักเรียนใช้ชีวิตการศึกษาอยู่ในเมืองเลสเตอร์ นอกจากนั้นยังมีการจัดเตรียมการต้อนรับนักศึกษานานาชาติในช่วงสัปดาห์แรกที่เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัย โดยจะมีการปฐมนิเทศแนะนำการใช้ชีวิตและให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ รวมไปถึงการแนะนำให้รู้จักกับนักเรียนปัจจุบันที่มาจากประเทศเดียวกันด้วย

ทางมหาวิทยาลัยมี บริการต่าง ๆ ไว้คอยอำนวยความสะดวก ให้แก่นักศึกษาของ DMU ตลอดระยะเวลาการใช้ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย รวมไปถึงบริการความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้ปรับตัวขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย

 • Centre for Learning and Study Support (CLaSS) คือ ศูนย์การเรียนรู้และการศึกษาที่ให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านการเรียน การเขียน และทักษะวิชาชีพของนักศึกษา และให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การคิดเชิงวิเคราะห์ และการมีส่วนร่วมในการสัมมนา

 • แต่ละคณะยังมีศูนย์แนะแนวการศึกษาของตนเองซึ่งได้แก่  Student Advice Centre (SAC) ซึ่งเป็นจุดแรกสำหรับการสอบถามข้อมูลการขอความช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ทั้งหมด โดย SAC ทุกแห่ง ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา
 • ทีม Counselling, Mental Health and Wellbeing คือ ทีมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิภาพและยังให้ความช่วยเหลือแบบตัวต่อตัวอย่างเป็นส่วนตัว เพื่อให้นักศึกษาสามารถพูดคุยกับคนที่สามารถจัดการกับทุกช่วงสภาวะของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้
 • ทีม Careers and Employability มีสำนักงานอยู่ที่ Student Gateway ซึ่งช่วยให้คำแนะนำทางด้านการทำงาน อีกทั้งยังมีการทดสอบทางจิตวิทยาแบบออนไลน์ อีกทั้งยังช่วยตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับ CV ด้วย
 • มหาวิทยาลัยมีโครงการฝึกงานในชื่อ Frontrunners ซึ่งเป็นโครงการฝึกงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งช่วยฝึกทักษะและประสบการณ์การทำงานให้แก่นักศึกษา ทางด้าน Unitemps มีตำแหน่งงานพาร์ทไทม์ภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยซึ่งนักศึกษาสามารถสมัครทำงานได้ในช่วงที่ศึกษาอยู่กับมหาวิทยาลัย

การจัดอันดับ

 • อันดับ 119 โดย Times University Guide ประจำปี 2024
 • อันดับ 117 โดย Guardian University Guide ประจำปี 2024

การศึกษาทางด้าน Art and Design

De Montfort University เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรทางด้าน Art and Design และยังเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่หลากหลายอื่น ๆ มากถึง 20 สาขา โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์หลักสูตร เช่น สตูดิโอที่ทันสมัย การทำเวิร์คช็อป และการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหลายคนคว้ารางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติมาแล้วมากมาย รวมถึงได้รับโอกาสในการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลงานการออกแบบในงานสำคัญของสหราชอาณาจักร เช่น Graduate Fashion Week in London และ New Designers in London

De Montfort University ได้รับรางวัลด้านการเรียนการสอนระดับชาติกว่า 13 ครั้ง มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของสหราชอาณาจักร ทั้งยังมีชื่อเสียงทางด้านการจัดการนวัตกรรมทางการสอนและการวิจัยที่เป็นเอกลักษณ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น Contour Fashion Footwear Design ซึ่งถือเป็นสาขาวิชาเฉพาะทาง ที่ไม่ได้เปิดสอนในทุกมหาวิทยาลัยอื่น

ที่พัก

DMU ได้มีการจัดเตรียมที่พักของมหาวิทยาลัยไว้สำหรับนักศึกษาใหม่ ทั้งที่มาจากในสหราชอาณาจักรและนักศึกษานานาชาติ โดยมีห้องพักกว่า 3,000 ห้อง และหอพักกว่า 10 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่โดยรอบของมหาวิทยาลัย 

ที่พักของมหาวิทยาลัย คือ ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนในเมืองเลสเตอร์ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยให้นักศึกษาได้พบปะเพื่อนใหม่ โดยที่พักมีความปลอดภัยและสะดวกสบาย อีกทั้งที่พักยังเปิดรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร pre-sessional หรือ orientation อีกด้วย

ทำเลที่ตั้ง

De Montfort ตั้งอยู่ใจกลางของสหราชอาณาจักร ในเมืองเลสเตอร์ซึ่งเป็นเมืองที่มีพื้นที่ใหญ่ติด 1 ใน 10 ของสหราชอาณาจักร ใช้เวลาการเดินทางจากลอนดอนโดยรถไฟประมาณ 1 ชั่วโมง และจากมหาวิทยาลัย นักเรียนสามารถใช้เวลาในการเดินทางเพียง 5 นาที ไปยังตัวเมืองซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ร้านสะดวกซื้อ, ร้านเสื้อผ้า, โรงภาพยนตร์และร้านอาหาร เป็นต้น 

DMU เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาทุกสิ่งเข้าด้วยเพื่อสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ดี เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของเมืองเลสเตอร์, ความสวยงามและความสะดวกสบายของสาธารณูปโภครวมไปถึงความทันสมัยต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาสื่อการสอน, ห้องอาหาร, องค์การนักศึกษา รวมไปถึงสวนสาธารณะของมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางในพื้นที่มหาวิทยาลัย 

DMU มีวิทยาเขตที่สวยงามซึ่งผสมผสานประวัติศาสตร์ของเมืองเลสเตอร์เข้ากับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นอาคารต่าง ๆ ยังมีความทันสมัยและอำนวยความสะดวกสบายให้แก่นักศึกษา และยังมีที่จอดรถและถนนหนทางที่สวยงาม มหาวิทยาลัยได้ลงทุนกับสื่อการเรียนการสอนและสถานที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้มีความทันใหม่และสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยใช้เงินลงทุนกว่า 90 ล้านปอนด์ ในการปรับปรุงห้องเรียนของวิทยาเขตใจกลางเมือง รวมไปถึงโรงอาหาร สโมสรนักศึกษา รวมไปถึงสวนที่สวยงามใจกลางวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยมีศูนย์การศึกษาแห่งใหม่ที่ชื่อ The centre-piece ซึ่งเป็นของ Faculty of Art, Design and Humanities ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียน ซึ่งทำให้ DMU กลายเป็นหนึ่งในสถาบันระดับอุดมศึกษาชั้นนำของสหราชอาณาจักร มีการลงทุนในการสร้างศูนย์การเรียนรู้และการพักผ่อนมูลค่า 8.5 ล้านปอนด์ ในปีที่แล้ว ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกผู้อยู่เบื้องหลัง Aquatic Centre ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคที่กรุงลอนดอน ในปี 2012 ที่ผ่านมา นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังมีสระว่ายน้ำขนาด 25 เมตร ยิมออกกำลังกายแบบครบวงจร สตูดิโอสำหรับการเล่นฟิตเนสและที่ซ้อมการไต่หน้าผา

สมัครเรียนต่ออังกฤษ

งานเรียนต่ออังกฤษและสหราชอาณาจักร ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 SI-UK University Fair 2024

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจ เรียนต่ออังกฤษ และ UK ไม่ว่าจะเป็นระดับ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท และ ต้องการเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น หลักสูตร คุณสมบัติ และขั้นตอนการสมัครเรียนที่ มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ UK สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานเรียนต่ออังกฤษ และ UK ได้ที่งาน SI-UK University Fair 2024 เพื่อพูดคุย ปรึกษาตรงกับตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำ UK ฟรี!

กิจกรรมจะจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:00 - 19:00 น. ที่ Grande Centre Point Terminal 21 (BTS อโศก/ MRT สุขุมวิท) เพียงคลิกลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านล่าง หลังจากนั้น น้อง ๆ จะได้รับอีเมลยืนยันการเข้าร่วมงาน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

ทางด้าน Design 

 • Ken Shuttleworth,  สถาปนิก
 • Graham Cartledge CBE,  สถาปนิก
 • Nicola Pellow, นักออกแบบเว็บไซต์
 • Janet Reger, นักออกแบบ

ทางด้าน Arts

 • Martin Ballard, ผู้จัดรายการวิทยุ BBC
 • Zarina Bhimji, ช่างภาพและผู้ผลิตภาพยนตร์
 • JS Clayden, นักร้องนำ Pitchshifter ผู้ก่อตั้ง PSI Records
 • Marverine Cole, ผู้ประกาศข่าว Sky News
 • Dorothy Cross, ศิลปิน
 • Charles Dance OBE, นักแสดง
 • Pete Donaldson, โฆษก ผู้สื่อข่าว
 • Keeley Donovan, ผู้ประกาศข่าว BBC 
 • Mike Foyle , โปรดิวเซอร์ผลิตเพลง
 • Any Gotts, ช่างภาพ
 • Akram Khan, นักเต้น
 • Nero, โปรดิวเซอร์ผลิตเพลง
 • Nick Ruston, ศิลปิน
 • Simon Wells, ผู้บริหาร

ทางด้าน Sport

 • Mahendra Singh Dhoni, กัปตันทีมกีฬาคริกเก็ตชาวอินเดีย รางวัล Hon. LittD (Doctor of Letters)
 • Eddie "The Eagle" Edwards, นักสกีประเภท ski jumping
 • Harry Ellis, อดีตนักกีฬารักบี้ทีมชาติอังกฤษ
 • Kim Joo-Sung, อดีตนักฟุตบอลชาวเกาหลีใต้
 • Lewis Moody MBE, อดีตนักกีฬากัปตันทีมรักบี้ทีมชาติอังกฤษ
 • Geordan Murphy, นักรักบี้ทีมชาติไอร์แลนด์ และ กัปตันทีม Leicester Tigers
 • Budge Piutney, อดีตนักกีฬารักบี้ทีมชาติสก็อตแลนด์และหัวหน้าทีรักบี้ของ Northampton

ทางด้าน Fashion

 • Laura Coleman, นางแบบ
 • Liam Fahy, นักออบแบบรองเท้า
 • Janet Reger, นักออกแบบชุดชั้นใน
 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute