De Montfort University
De Montfort University

Rank

De Montfort University Ranking

119

location

De Montfort University Location

Central England

De Montfort University De Montfort University

Rank

University Ranking

119

location

Img

Central England

เก็บไว้ในรายการโปรด

ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง Leicester, England
ก่อตั้ง 1992
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง Art and Design, Pharmacy, MBA Global, Mechatronics, Engineering Management 
ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ £12,250-12,750
ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง Leicester, England
ก่อตั้ง 1992
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง Art and Design, Pharmacy, MBA Global, Mechatronics, Engineering Management 
ค่าเล่าเรียนของนศ.ต่างชาติ £12,250-12,750

ข้อมูลทั่วไป

นักศึกษาในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของ De Montfort University (DMU) ได้รับเงินเดือนเฉลี่ย 24,000 ปอนด์ ภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือน หลังจากจบการศึกษาที่มหาวิทยาวิทยาลัย โดยสถาบันการศึกษาระดับอุมศึกษาในเมืองเลสเตอร์แห่งนี้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เหมาะกับนักศึกษาที่สุด โดยมหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางด้านการประกอบการธุรกิจ ในแต่ละปีมีธุรกิจเกิดขึ้นใหม่กว่า 100 ธุรกิจ ซึ่งดำเนินการโดยนักศึกษาที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย โดยโครงการฝึกงานของมหาวิทยาลัยในชื่อ Frontrunners นั้น เปิดโอกาสให้นักศึกษาในการสมัครเข้าฝึกงานขณะที่ยังศึกษาอยู่ อีกทั้งยังมีการเรียนการสอบแบบบรรยายและฝึกทักษะในสถานที่ทำงานจริง

การเลือกเรียนที่ DMU นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีแรงกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมในการการพัฒนาการเพิ่มโอกาสที่ดีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจที่จะนำเอาประสิทธิภาพการสอนที่ยอดเยี่ยมมาผนวกเข้ากับงานวิจัยระดับโลก อีกทั้งการสร้างเครือข่ายทางภาคธุรกิจให้เข้ากับหลักสูตรที่มีอยู่กว่า 170 หลักสูตร ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรธุรกิจมืออาชีพที่มีความน่าเชื่อถือ

ค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษานานาชาติ

 • ระดับปริญญาตรี 12,250-15,500 ปอนด์
 • ระดับสูงกว่าปริญญาตรี  12,600-17,280 ปอนด์

สำหรับการศึกษาในระดับปริญญาโท นักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างประสบการณ์โดยตรงจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ผนวกเข้ากับหน่วยงานวิจัยผู้นำระดับโลกเช่นกัน นักเรียนจะมั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นทันสมัย และสามารถนำเอาความรู้จากหลักสูตรที่ครอบคลุมที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะรวมไปถึงหลักสูตรทางด้าน IT, Management, Law & Criminology, Creative industries, Environmental and Sustainability Industries และ Health and Sciences.

De Montfort University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของสหราชอาณาจักร

บริการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

De Montfort University มีทีมเจ้าหน้าที่ International Student Support ในการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษานานาชาติและนักเรียนในกลุ่ม EU โดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้คือทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำแก่นักศึกษานานาชาติตลอดระยะเวลาที่นักเรียนใช้ชีวิตการศึกษาอยู่ในเมืองเลสเตอร์ นอกจากนั้นยังมีการจัดเตรียมการต้อนรับนักศึกษานานาชาติในช่วงสัปดาห์แรกที่เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัย โดยจะมีการปฐมนิเทศแนะนำการใช้ชีวิตและให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ รวมไปถึงการแนะนำให้รู้จักกับนักเรียนปัจจุบันที่มาจากประเทศภูมิลำเนาเดียวกันด้วย

ทางมหาวิทยาลัยมี บริการต่าง ๆ ไว้คอยอำนวยความสะดวก ให้แก่นักศึกษาของ DMU ตลอดระยะเวลาการใช้ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย รวมไปถึงบริการความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ เพื่อช่วยให้นักศึกษาด้านการเรียนรู้ขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย

 • Centre for Learning and Study Support (CLaSS) คือ ศูนย์การเรียนรู้และการศึกษาที่ให้การสนับสนุนที่หลากหลายเพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านการเรียน การเขียนและทักษะวิชาชีพของนักศึกษา และให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆเช่นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การคิดเชิงวิเคราะห์และการมีส่วนร่วมในการสัมมนา

 • แต่ละคณะยังมีศูนย์แนะแนวการศึกษาของตนเองซึ่งได้แก่  Student Advice Centre (SAC) ซึ่งเป็นจุดแรกสำหรับการสอบถามข้อมูลการขอความช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ทั้งหมด  โดย SAC ทุกแห่ง ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา
 • ทีม Counselling, Mental Health and Wellbeing คือ ทีมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตและสวัสดิภาพและยังให้ความช่วยเหลือแบบตัวต่อตัวอย่างเป็นส่วนตัว เพื่อให้นักศึกษาสามารถพูดคุยกับคนที่สามารถจัดการกับทุกช่วงสภาวะของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้
 • ทีม Careers and Employability มีสำนักงานอยู่ที่ Student Gateway ซึ่งช่วยให้คำแนะนำทางด้านการทำงาน อีกทั้งยังมีการทดสอบทางจิตวิทยาแบบออนไลน์ อีกทั้งยังช่วยตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับ CV ด้วย
 • มหาวิทยาลัยมีโครงการฝึกงานในชื่อ Frontrunners ซึ่งเป็นโครงการฝึกงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งช่วยฝึกทักษะและประสบการณ์การทำงานให้แก่นักศึกษา ทางด้าน Unitemps มีตำแหน่งงานพาร์ทไทม์ภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยซึ่งนักศึกษาสามารถสมัครทำงานได้ในช่วงที่ศึกษาอยู่กับมหาวิทยาลัย

การจัดอันดับ

 • อันดับ 74 โดย Times University Guide ประจำปี 2020
 • อันดับ 61 โดย Guardian University Guide ประจำปี 2020

การศึกษาทางด้าน Art and Design

De Montfort University เป็นมหาวิทยาลัยชั้นในสหราชอาณาจักรทางด้าน Art and Design และยังเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่หลากหลายอื่น ๆ มากถึง 20 สาขา โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์หลักสูตรเช่น สตูดิโอที่ทันสมัย การทำเวิร์คช็อปและการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหลายคนคว้ารางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติมาแล้วมากมาย รวมถึงได้รับโอกาสในการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลงานการออกแบบในงานสำคัญของสหราชอาณาจักร เช่น Graduate Fashion Week in London และ New Designers in London

De Montfort University ได้รับรางวัลด้านการเรียนการสอนระดับชาติกว่า 13 ครั้ง มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของสหราชอาณาจักร ทั้งยังมีชื่อเสียงทางด้านการจัดการนวัตกรรมทางการสอนและการวิจัยที่เป็นเอกลักษณ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น Contour Fashion Footwear Design ซึ่งถือเป็นสาขาวิชาเฉพาะทาง ที่ไม่ได้เปิดสอนในทุกมหาวิทยาลัยอื่น

ที่พัก

DMU ได้มีการจัดเตรียมที่พักของมหาวิทยาลัยไว้สำหรับนักศึกษาใหม่ ทั้งที่มาจากในสหราชอาณาจักรและนักศึกษานานาชาติ โดยมีห้องพักกว่า 3,000 ห้อง และหอพักกว่า 10 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่โดยรอบของมหาวิทยาลัย 

ที่พักของมหาวิทยาลัย คือ ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนในเมืองเลสเตอร์ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยให้นักศึกษาได้พบปะเพื่อนใหม่ โดยที่พักมีความปลอดภัยและสะดวกสบาย อีกทั้งที่พักยังเปิดรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร pre-sessional หรือorientation อีกด้วย

ทำเลที่ตั้ง

De Montfort ตั้งอยู่ใจกลางของสหราชอาณาจักร ในเมืองเลสเตอร์ซึ่งเป็นเมืองที่มีพื้นที่ใหญ่ติด 1 ใน 10 ของสหราชอาณาจักร ใช้เวลาการเดินทางจากลอนดอนโดยรถไฟประมาณ 1 ชั่วโมง และจากมหาวิทยาลัย นักเรียนสามารถใช้เวลาในการเดินทางเพียง 5 นาที ไปยังตัวเมืองซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ร้านสะดวกซื้อ, ร้านเสื้อผ้า, โรงภาพยนตร์และร้านอาหาร เป็นต้น 

DMU เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาทุกสิ่งเข้าด้วยเพื่อสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ดี เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของเมืองเลสเตอร์, ความสวยงามและความสะดวกสบายของสาธารณูปโภครวมไปถึงความทันสมัยต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาสื่อการสอน, ห้องอาหาร, องค์การนักศึกษา รวมไปถึงสวนสาธารณะของมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางในพื้นที่มหาวิทยาลัย 

DMU มีวิทยาเขตที่สวยงามซึ่งผสมผสานประวัติศาสตร์ของเมืองเลสเตอร์เข้ากับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นอาคารต่าง ๆ ยังมีความทันสมัยและอำนวยความสะดวกสบายให้แก่นักศึกษา และยังมีที่จอดรถและถนนหนทางที่สวยงาม มหาวิทยาลัยได้ลงทุนกับสื่อการเรียนการสอนและสถานที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้มีความทันใหม่สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยใช้เงินลงทุนกว่า 90 ล้านปอนด์ในการปรับปรุงห้องเรียนของวิทยาเขตใจกลางเมือง รวมไปถึงโรงอาหาร สโมสรนักศึกษา รวมไปถึงสวนที่สวยงามใจกลางวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยมีศูนย์การศึกษาแห่งใหม่ที่ชื่อ The centre-piece ซึ่งเป็นของ Faculty of Art, Design and Humanities ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียน ซึ่งทำให้ DMU กลายเป็นหนึ่งในสถาบันระดับอุดมศึกษาชั้นนำของสหราชอาณาจักร มีการลงทุนในการสร้างศูนย์การเรียนรู้และการพักผ่อนมูลค่า 8.5 ล้านปอนด์ ในปีที่แล้ว ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกผู้อยู่เบื้องหลัง Aquatic Centre ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคที่กรุงลอนดอน ในปี 2012 ที่ผ่านมา นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังมีสระว่ายน้ำขนาด 25 เมตร ยิมออกกำลังกายแบบครบวงจร สตูดิโอสำหรับการเล่นฟิตเนสและที่ซ้อมการไต่หน้าผา

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

ทางด้าน Design 

 • Ken Shuttleworth,  สถาปนิก
 • Graham Cartledge CBE,  สถาปนิก
 • Nicola Pellow, นักออกแบบเว็บไซต์
 • Janet Reger, นักออกแบบ

ทางด้าน Arts

 • Martin Ballard, ผู้จัดรายการวิทยุ BBC
 • Zarina Bhimji, ช่างภาพและผู้ผลิตภาพยนตร์
 • JS Clayden, นักร้องนำ Pitchshifter ผู้ก่อตั้ง PSI Records
 • Marverine Cole, ผู้ประกาศข่าว Sky News
 • Dorothy Cross, ศิลปิน
 • Charles Dance OBE, นักแสดง
 • Pete Donaldson, โฆษก ผู้สื่อข่าว
 • Keeley Donovan, ผู้ประกาศข่าว BBC 
 • Mike Foyle , โปรดิวเซอร์ผลิตเพลง
 • Any Gotts, ช่างภาพ
 • Akram Khan, นักเต้น
 • Nero, โปรดิวเซอร์ผลิตเพลง
 • Nick Ruston, ศิลปิน
 • Simon Wells, ผู้บริหาร

ทางด้าน Sport

 • Mahendra Singh Dhoni, กัปตันทีมกีฬาคริกเก็ตชาวอินเดีย รางวัล Hon. LittD (Doctor of Letters)
 • Eddie "The Eagle" Edwards, นักสกีประเภท ski jumping
 • Harry Ellis, อดีตนักกีฬารักบี้ทีมชาติอังกฤษ
 • Kim Joo-Sung, อดีตนักฟุตบอลชาวเกาหลีใต้
 • Lewis Moody MBE, อดีตนักกีฬากัปตันทีมรักบี้ทีมชาติอังกฤษ
 • Geordan Murphy, นักรักบี้ทีมชาติไอร์แลนด์ และ กัปตันทีม Leicester Tigers
 • Budge Piutney, อดีตนักกีฬารักบี้ทีมชาติสก็อตแลนด์และหัวหน้าทีรักบี้ของ Northampton

ทางด้าน Fashion

 • Laura Coleman, นางแบบ
 • Liam Fahy, นักออบแบบรองเท้า
 • Janet Reger, นักออกแบบชุดชั้นใน

You might also be interested in...

โอกาสดี! คว้าทุนเรียนต่ออังกฤษ 2021 กิจกรรม SI-UK University Fair Online 2020

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจหาข้อมูลทุนการศึกษาไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำใน UK สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวเรียนต่ออังกฤษ Online ได้ฟรี! ตั้งแต่วันนี้ค่ะ Read more

เปิดแล้ว! Jan Intake 2021 กับคอร์ส Animation ขั้นเทพ! ที่ Teesside University

Teesside University มหาวิทยาลัยสุดทันสมัยในอังกฤษ เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเรียนต่อ ในภาคเรียน Jan Intake 2021 มีหลายสาขาวิชาให้เลือกเรียน! Read more

เปิดคอร์สเรียนสุดปัง! Jan Intake 2021 ที่มหาวิทยาลัยดังอย่าง De Montfort University

De Montfort University มหาวิทยาลัยสุดทันสมัยในอังกฤษ เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเรียนต่อ ในภาคเรียน Jan Intake 2021 มีหลายสาขาวิชาให้เลือกเรียน! Read more

Top 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำจาก UK ที่เปิดรอบ Jan Intake 2021

เปิดรับสมัครแล้วนะ รู้ยัง? เช็คทุกคอร์ส! เตรียมความพร้อมก่อนเรียนต่อ Top 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำจาก UK ที่เปิดสอนรอบ Jan Intake 2021  Read more

5 มหาวิทยาลัยอังกฤษกับ 5 สาขาวิชาน่าเรียน Jan Intake 2021

ใครกำลังวางเเผนเรียนต่ออังกฤษ ปี 2021 ภาคเรียนเดือนมกราคม หรือ Jan Intake 2021 เปิดรับสมัครเเล้วนะคะ ใครยังนึกไม่ออกว่าจะเรียนต่อสาขาอะไรดี SI-UK ขอแนะนำ… Read more

สนใจเรียนต่อที่นี่ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University