University News

Leicester Castle Business School ของ De Montfort University มอบทุนการศึกษา 4,000 ปอนด์

30 มิถุนายน 2559


Leicester Castle Business School ประกาศโครงการมอบทุนการศึกษาใหม่ ซึ่งได้แก่ Principal’s Scholarship เพื่อมอบแก่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเด่นและสนับสนุนแก่ผู้ที่มีผลงานและทักษะทางด้านการวางแผนการจัดการรวมถึงมีทักษะของผู้ประกอบการที่ดีเยี่ยม

ทุนการศึกษานี้มีมูลค่าถึง 4,000 ปอนด์ โดยมอบให้แก่นักเรียนที่ลงทะเบียน 1 ใน 6 หลักสูตร กับ Leicester Castle Business School ซึ่งได้แก่

 • BSc Global Finance
 • BSc Global Leadership and Management
 • MSc Global Investment and Risk
 • MSc Global Banking and Finance
 • MSc Business Management and the Creative Industries
 • MSc Business Management and Sport 

Leicester Castle Business School เป็นส่วนหนึ่งของ De Montfort University ซึ่งมีความมุ่งมั่นใน ด้านการพัฒนาทางนวัตกรรมและเน้นการปฏิบัติที่ตอบโจทย์โลกธุรกิจการแข่งขันในยุคปัจจุบันสำหรับเงื่อนไขและคุณสมบัติในการสมัครทุนนี้ ได้ที่นี่

หากน้อง ๆ สนใจข้อมูลการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร สามารถ ติดต่อพี่ ๆ ทีมงาน SI-UK เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ ฟรี! 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham