สำนักงานชีฟนิ่งเปิดรับสมัครทุนประจำปี ตั้งแต่วันนี้-3 พ.ย.นี้

10 กันยายน 2558

 

รัฐบาลอังกฤษเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2559/2560 ในนามทุนชิฟนิ่ง ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเดินทางไปและกลับจากอังกฤษ ค่าเล่าเรียน ค่าเตรียมตัวเมื่อเดินทางถึงอังกฤษ ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายสัมภาระส่วนเกินในการโดยสารเครื่องบิน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครทุนได้ที่ www.chevening.org/apply

คุณสมบัติผู้สมัครทุนมีดังต่อไปนี้:

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีความตั้งใจจะเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อสำเร็จการศึกษา
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนอย่างน้อยเทียบเท่าเกียรตินิยมอันดับ 2 ขั้นสูง (Upper second-class honours) ตามระบบอังกฤษ หรือเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0
 4. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี หรือประสบการณ์ฝึกงานเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2,800 ชั่วโมง
 5. ได้คะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5
 6. ผ่านเกณฑ์การรับวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษในประเทศไทย
 7. ได้รับการตอบรับโดยไม่มีเงื่อนไข (unconditional offer) จากมหาวิทยาลัยที่ยื่นสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่ www.chevening.org

หรือหากคุณสนใจที่จะศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ สามารถติดต่อเพื่อขอรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ SI-UK ได้ฟรี! ตั้งแต่วันนี้!

 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham