สมัครเรียนหลักสูตร Pre-Masters ที่ INTO University of Stirling ได้แล้ววันนี้

1 ธันวาคม 2559

คุณสามารถสมัครเรียนหลักสูตร Pre-Masters ที่ INTO University of Stirling ได้แล้ววันนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะด้านการเรียนและการเตรียมพร้อมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการเรียนระดับปริญญาโท

หลักสูตร Pre-Masters ระยะเวลา 6 เดือน จะเป็นหลักสูตรที่ช่วยปูพื้นฐานให้คุณไปสู่การเรียนในอีกหลาย ๆ สาขาในระดับปริญญาโทที่ University of Stirling
โดยคุณจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะส่วนสำคัญในการเรียนและทำงานวิจัย และยังนำมาปรับใช้ในการใช้ชีวิตและอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรในการเรียนระดับปริญญาโทอีกด้วย

การสมัครเรียนหลักสูตรนี้ดีอย่างไร

 • คุณจะได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องต่อยอดจากการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพื่อเข้าสู่การศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี
 • คุณจะได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการรวมถึงพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นก่อนการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี
 • คุณจะได้เรียนรู้การทำโครงการวิจัยเพื่อปูทางไปสู่การทำ research proposal ในอนาคต รวมถึงโอกาสที่จะเรียนรู้วิธีการทำงานวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการทบทวนงานวิจัย

คุณยังสามารถสมัครเรียนหลักสูตรนี้ได้ซึ่งเริ่มต้นเปิดภาคเรียนในเดือนมกราคมและเมษายน 2017 หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ ติดต่อพี่ ๆ ทีมงาน SI-UK เพื่อรับคำแนะนำ ฟรี! 

 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen