University News

Bangor Business School จะมีการเปิดสอนหลักสูตร CFA Level 1 Pathway แล้ว

1 ตุลาคม 2558

 

เร็วนี้ๆ Business School ที่มหาวิทยาลัย Bagor จะมีการประกาศเปิดสอนหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) Level 1 pathway อย่างเป็นทางการ ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญในวงการการเงินระดับโลก

สำหรับหลักสูตร The Chartered Financial Analyst qualification เป็นหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการอย่างมากทั้งจากบริษัทผูเชี่ยวชาญทางด้านการเงินและนักศึกษาที่ต้องการเตรียวความพร้อมก่อนจะเริ่มทำงานในสายอาชีพนี้ CFA เป็นที่รู้จักในระดับสากลในด้านของหลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในสายอุตสาหกรรมการลงทุน CFA Level 1 pathway มีเปิดสอนสำหรับสาขา MSc Accounting, MBA Finance และ MA Islamic Banking & Finance ค้นหาสาขาวิชาอื่นๆที่มีการเปิดสอน CFA Level 1 pathway ที่นี่

CFA Level 1 pathway จะมีการเปิดสอนในเดือนมกราคม สำหรับนักศึกษาของ Business School รวมไปถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Bangor ที่แคมปัสลอนดอน

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร CFA Level 1 pathway ของมหาวิทยาลัย Bangor ในคณะ Business School, ติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำ ที่ SI-UK ได้ฟรี! ตั้งแต่วันนี้

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham