BPP ประกาศทุนการศึกษาใหม่จากการระดมทุนสำหรับนศ.ต่างชาติหลักสูตร MBA

13 พฤศจิกายน 2558

 

 

BPP University ประกาศเปิดทุนการศึกษาใหม่จากการระดมทุน เพื่อนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร International MBA ในเเดือน มกราคม/พฤษภาคม 2016

หลักสูตร International MBA ที่มหาวิทยาลัย BPP คือ หลักสูตรระดับปริญญาโทสำหรับผู้ที่มองหาความก้าวหน้าในอาชีพการงาน หลักสูตรนี้ยังมุ่งเน้นไปที่การเรียนการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญๆทางธุรกิจเพื่อพัฒนาหน้าที่การงานของผู้เรียน ช่วยพัฒนาทักษะทางอาชีพให้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสทางอาชีพที่เปิดกว้างในศตวรรษที่ 21 ตัวหลักสูตรสร้างขึ้นเพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดึงเอาศักยภาพรายบุคคลของนักศึกษาออกมาเพื่อช่วยให้ทักษะในแต่ละด้านได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม

หลักสูตรเปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ซึ่งสามารถใช้ประสบการณ์การทำงานในระหว่างฝึกงานช่วงระดับปริญญาตรีได้

หากคุณสนใจศึกษาต่อด้าน MBA ที่สหราชอาณาจักร ติดต่อ SI-UK ได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อรับคำแนะนำฟรี!

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham