University News

University of Cambridge ยังครองแชมป์ในอันดับท็อปของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Guardian

24 พฤษภาคม 2560

University of Cambridge ยังครองแชมป์ในอันดับท็อปของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Guardian เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน โดยมีคู่แข่งในกลุ่มมหาวิทยาลัยออกซ์บริดจ์อย่าง University of Oxford ตามมาติด ๆ

จากการจัดอันมหาวิทยาลัยของ Guardian ประจำปี 2018 ในครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดย Durham University ได้เลื่อนจากอันดับที่ 6 ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 4 และ University of Bath ได้เลื่อนจากอันดับที่ 10 ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 5 ขณะที่ University of St Andrews, Imperial College London, Loughborough University, University of Warwick,Lancaster University, University of Surrey และ University College London ล้วนแต่ติดอยู่ในอันดับท็อป 10 ส่วนมหาวิทยาลัยที่ทำผลงานดีจากอันดับท้ายตารางขึ้นมาอยู่กลางตารางได้แก่ University of West London โดย เลื่อนจากอันดับที่ 96 ในปี 2016 ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 58 ในครั้งนี้

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Guardian นั้นมุ่งพิจารณาทางด้านคุณภาพการเรียนการสอน ความพึงพอใจของนักศึกษาและอัตราการได้รับการจ้างงาน  รวมถึงประเด็นสำคัญที่นักศึกษาเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ 

มหาวิทยาลัยท็อป 10 จากตารางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Guardian ประจำปี 2018 

 1. University of Cambridge
 2. University of Oxford
 3. University of St Andrews
 4. Durham University
 5. University of Bath
 6. Loughborough University
 7. Imperial College London
 8. University of Warwick
 9. Lancaster University
 10. University of Surrey และ University College London

หากน้อง ๆ ต้องการข้อมูลและหลักสูตรการเรียนในมหาวิทยาลัยท็อป 10 ข้างต้น หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่น ๆ ในสหราชอาณาจักร สามารถ ติดต่อพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK เพื่อรับคำแนะนำและดำเนินการสมัครมหาวิทยาลัย ฟรีทุกขั้นตอน! หรือโทร 02-260-6033 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham