University News

Breaking News!! IELTS for UKVI

3 เมษายน 2558

จากประกาศของรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรได้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับการขอวีซ่าเพื่อศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร

UKVI-IELTS Academic (ค่าสมัครสอบ 10,440 บาท)

สำหรับผู้สมัครที่ต้องการใช้ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อในระดับ ต่ำกว่าปริญญาหรือ ซึ่งรวมถึงหลักสูตร Foundation และ Pre-Sessional English

IELTS Academic (ค่าสมัครสอบ 6,500 บาท)

สำหรับผู้สมัครที่ต้องการใช้ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท PhD รวมถึง Pre Master

ประกาศการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีผลสำหรับผู้ที่สมัครสอบหลังจากวันที่ 5 เมษายน 2558 ส่วนผู้ที่มีผลสอบก่อนหน้าวันที่ 6 เมษายน 2558 มีอายุถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 สามารถใช้ผลสอบสมัครหลักสูตร ที่ต่ำกว่าปริญญาตรี Foundation และ Pre-Sessional ได้ค่ะ

หากน้องๆมีคำถาม หรือข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อ SI-UK Education Council โทร 02-260-6033 อีเมลล์ bangkok@studyin-uk.com ได้นะคะ

 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham