SI-UK-Image SI-UK-Image

มาแล้ว! ทุน International Excellence Scholarships 2019/20 จาก University of Bolton

14 ธันวาคม 2561

University of Bolton

University of Bolton คือหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นในการสร้าง international community ที่เข้มแข็ง และก้าวไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยในระดับโลก และเพื่อให้การสนับสนุนนักศึกษาจากนานาชาติ มหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศให้ทุนสนับสนุน International Excellence Scholarships สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในปีการศึกษา 2019 และ 2020 ที่กำลังจะมาถึง

สำหรับทุน International Excellence Scholarships นี้ มีมูลค่าสูงสุดถึง 5000 ปอนด์ ในระดับปริญญาตรี (3 ปี) และสูงสุดถึง 3,000 ปอนด์ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยทุนการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ (Gold, Silver และ Bronze) ขึ้นอยู่กับความสามารถทางวิชาการของผู้สมัคร ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาที่มีศักยภาพมากที่สุด ได้เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาความสามารถทางวิชาการในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทของทุน :

สำหรับการประเมินและตัดสินมอบทุนการศึกษาขั้นสุดท้าย จะดำเนินการโดยสำนักงานในประเทศนั้นๆ และขึ้นอยู่กับดุลพินิจของมหาวิทยาลัย โดยจำนวนทุนส่วนลดที่นักศึกษาได้รับ จะถูกหัก ณ ที่จ่าย โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าเล่าเรียนในส่วนที่เหลือ นอกเหนือจากทุนที่ได้รับให้เรียบร้อย

ทุน International Excellence Scholarships มอบให้แก่นักศึกษาที่สมัครเรียน ทั้งหลักสูตรที่เริ่มในเดือนกันยายน 2019 (September Intake) และเดือนมกราคม 2020 (January Intake)

เกี่ยวกับ University of Bolton

University of Bolton ก่อตั้งในปี 1824 ในชื่อ Bolton Mechanics institute ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลง มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาในปี 1990 เปลี่ยนชื่อและปรับวิทยฐานะขึ้นเป็น University of Bolton ในปี 2005 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยโบลตันมีนักศึกษาประมาณ 11,000 คน จากวิทยาเขตทั่วโลก

หลักสูตรกว่า 30 สาขาของมหาวิทยาลัยโบลตันล้วนได้รับการรับรอง สาขาที่มีชื่อเสียงก็อย่างเช่น สาขาจิตวิทยาสังคม ภาษาอังกฤษ สาขาพยาบาลศาสตร์ และอื่นๆ นอกจากนี้โบลตันยังได้ชื่อว่าเป็นสถาบันการศึกษาผู้นำในด้านของการให้บริการและช่วยเหลือนักศึกษาทุพลภาพในด้านการศึกษาทุกประเภท มหาวิทยาลัยโบลตันเป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีค่าเทอมถูกที่สุดในประเทศอังกฤษ

สำหรับน้องๆ ที่มีข้อสงสัย ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจไปศึกษาต่อที่ University of Bolton สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรของ SI-UK โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bolton.ac.uk

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ

University of Lincoln ได้รับการจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยใน Top 30 "Table of Tables" ของ THE 2019

Middlesex University London ประกาศมอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2019

มหาวิทยาลัยที่อยู่ในบทความนี้:

 • University of Bolton
UK University Eventsกลับสู่ข่าวหน้าหลัก
Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute