นักวิจัย King’s College ชี้พัฒนาการทางสมองเกี่ยวพันกับขา!

17 พฤศจิกายน 2558

 

นักวิจัยที่ King’s College London ค้นพบว่า ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่วัดได้จากพลังงานในการเคลื่อนไหวขามีความสัมพันธ์กันกับการเกิดรอยหยักของสมอง ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการแทรกแซงธรรมดาๆที่เกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อ เช่น ระดับความเร็วที่เพิ่มขึ้นของการเดินที่มีเป้าหมายในการพัฒนากำลังขา ในระยะยาวอาจมีผลต่อพัฒนาทางด้านความรู้ความเขาใจในระบบสมอง นักวิทยาศาสตร์ศึกษากลุ่มตัวอย่างฝาแฝดหญิงจำนวน 324 คน จากอาสาสมัครกลุ่ม TwinsUK โดยใช้เวลาศึกษามากกว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี 1999 มีการวัดร่างกายในหลากหลายด้านทั้งสุขภาพและแนวทางการดำเนินชีวิต อย่างไรก็ตามนักวิจัยสามารถควบคุมปัจจัยทั่วไปที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบองค์ความรู้ได้

ผลการศึกษาโดยทั่วไป พบว่า แฝดที่มีกำลังขามากกว่าตั้งแต่ในตอนที่วัดครั้งแรกก่อนทำการศึกษา จะมีการซึบซับองค์ความรู้ได้ดีกว่าและมีการเปลี่ยนแปลงทางสมองมากกว่าหลังจากผ่านไป 10 ปี!

ปัจจุบัน King’s College London อยู่ในอันดับ 6 ของสหราชอาณาจักรในด้านการทำวิจัย หากน้องๆสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาลัยเก่าแก่แห่งนี้ ติดต่อ SI-UK เพื่อรับคำแนะนำฟรี! ได้ตั้งแต่วันนี้

 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham