SI-UK-Image SI-UK-Image

นักวิจัย King’s College ชี้พัฒนาการทางสมองเกี่ยวพันกับขา!

17 พฤศจิกายน 2558

 

นักวิจัยที่ King’s College London ค้นพบว่า ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่วัดได้จากพลังงานในการเคลื่อนไหวขามีความสัมพันธ์กันกับการเกิดรอยหยักของสมอง ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการแทรกแซงธรรมดาๆที่เกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อ เช่น ระดับความเร็วที่เพิ่มขึ้นของการเดินที่มีเป้าหมายในการพัฒนากำลังขา ในระยะยาวอาจมีผลต่อพัฒนาทางด้านความรู้ความเขาใจในระบบสมอง นักวิทยาศาสตร์ศึกษากลุ่มตัวอย่างฝาแฝดหญิงจำนวน 324 คน จากอาสาสมัครกลุ่ม TwinsUK โดยใช้เวลาศึกษามากกว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี 1999 มีการวัดร่างกายในหลากหลายด้านทั้งสุขภาพและแนวทางการดำเนินชีวิต อย่างไรก็ตามนักวิจัยสามารถควบคุมปัจจัยทั่วไปที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบองค์ความรู้ได้

ผลการศึกษาโดยทั่วไป พบว่า แฝดที่มีกำลังขามากกว่าตั้งแต่ในตอนที่วัดครั้งแรกก่อนทำการศึกษา จะมีการซึบซับองค์ความรู้ได้ดีกว่าและมีการเปลี่ยนแปลงทางสมองมากกว่าหลังจากผ่านไป 10 ปี!

ปัจจุบัน King’s College London อยู่ในอันดับ 6 ของสหราชอาณาจักรในด้านการทำวิจัย หากน้องๆสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาลัยเก่าแก่แห่งนี้ ติดต่อ SI-UK เพื่อรับคำแนะนำฟรี! ได้ตั้งแต่วันนี้

 

UK University Eventsกลับสู่ข่าวหน้าหลัก
Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute