University News

HOT! ทุนการศึกษาเปิดใหม่ด้าน MBA ที่ U of Southampton!!

28 กันยายน 2558

Business School ที่มหาวิทยาลัย University of Southampton ประกาศเปิดทุนการศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2016/17 สำหรับหลักสูตร MBA แบบเต็มเวลา

ทุนการศึกษา £5875 จะกลายเป็นส่วนลดค่าเทอมโดยอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษาทุกคนที่จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 พร้อมประสบการณ์การทำงาน 5 ปี หรือเกียรตินิยมอันดับ 2 พร้อมประสบการณ์การทำงาน 8 ปี ส่วนนักศึกษาที่จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 พร้อมประสบการณ์ทำงาน 5 ปี จะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนเป็นทุนการศึกษาจำนวน £3525 ทันทีโดยอัตโนมัติหลังจากการตอบรับเข้าศึกษา

หลักสูตร MBA ที่มหาวิทยาลัย Southampton ออกแบบมาเพื่อนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง และสำหรับคนที่ตั้งใจเข้าศึกษาต่อเพื่อพัฒนาความสามารถในด้านการจัดการและความเป็นผู้นำ

หากคุณสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัย Southampton สามารถ ติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี! ได้ตั้งแต่วันนี้

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham