Abertay University และ University of Stirling เป็นสองมหาวิทยาลัยที่มีค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอดหลักสูตรถูกที่สุดในสหราชอาณาจักร

25 มกราคม 2560

เว็บไซต์ gocompare.com ได้รายงานการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการศึกษาว่า Abertay University และ University of Stirling เป็นสองมหาวิทยาลัยที่มีค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอดหลักสูตรถูกที่สุดในสหราชอาณาจักร เพียงแค่  15,880 ปอนด์ และ 16,030 ปอนด์ ตามลำดับ

รายงานครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายจ่ายสำหรับค่าเทอม ค่าที่พักอาศัย ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าหนังสือ ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า ค่ายิมออกกำลังกายและค่าซักรีด โดยเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือของสหราชอาณาจักร

โดยอันดับและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไม่ได้มีส่วนสำคัญต่อผลที่ออกมา เพราะมหาวิทยาลัยอันดับท็อป 10 อย่างเช่น Loughborough University และ University of Warwick ซึ่งได้รับการจัดอันดับจาก Guardian University Guide ประจำปี 2017 ให้อยู่ในอันดับ 4 และ อันดับ 9 ซึ่งมีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่มีคุณภาพนั้น ก็มีค่าใช้จ่ายที่ในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่แพงเช่นเดียวกัน 

หากน้อง ๆ สนใจข้อมูลการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยข้างต้น หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่น ๆ ในสหราชอาณาจักร สามารถ ติดต่อพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษต่อของ SI-UK เพื่อรับคำแนะนำ ฟรี! 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham