University News

โครงการนำร่องวีซ่า Tier 4 สำหรับนักศึกษานานาชาติ

9 สิงหาคม 2559

สหราชอาณาจักรได้เปิดตัวโครงการนำร่องวีซ่า Tier 4 สำหรับนักศึกษานานาชาติ โดยอนุญาตให้นักศึกษานานาชาติสามารถต่ออายุเวลาการพักอาศัยในสหราชอาณาจักรต่อไปได้อีกเป็นระยะเวลา 6 เดือนรวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารในการสมัครด้วย

โดยโครงการนี้ได้ดำเนินการโดย UK Home Office ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา จุดประสงค์คือจัดขึ้นสำหรับนักศึกษานานาชาติที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาโทและมีระยะเวลาในการศึกษาอย่างน้อย 13 เดือน ที่ Imperial College London, University of Oxford, University of Cambridge และ University of Bath โครงการนี้เป็นโครงการของปี 2016-17 (สำหรับการยื่นสมัครวีซ่าตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม เป็นต้นไป) และโครงการของปี 2017-18 สำหรับผู้สมัครที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศ

Professor Alice Gast ของ Imperial College London กล่าวว่า “โครงการนำร่องนี้เป็นมองไปถึงอนาคต การที่นักศึกษาสามารถขยายระยะเวลาการอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรต่อไปอีก 6 เดือน จะเกิดประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเองและประเทศของเรา โดยที่นักศึกษาของเรามีความยอดเยี่ยมและมองเห็นแนวคิดในการเข้าสู่ธุรกิจผู้ประกอบการ ศึกษาต่อ และยังเป็นการรวบรวมคนที่มีศักยภาพสูงไว้ในสหราชอาณาจักรอีกด้วย”

หากน้อง ๆ สนใจข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร สามารถ ติดต่อพี่ ๆ ทีมงาน SI-UK เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ ฟรี! 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham