SI-UK-Image SI-UK-Image

โครงการนำร่องวีซ่า Tier 4 สำหรับนักศึกษานานาชาติ

9 สิงหาคม 2559

สหราชอาณาจักรได้เปิดตัวโครงการนำร่องวีซ่า Tier 4 สำหรับนักศึกษานานาชาติ โดยอนุญาตให้นักศึกษานานาชาติสามารถต่ออายุเวลาการพักอาศัยในสหราชอาณาจักรต่อไปได้อีกเป็นระยะเวลา 6 เดือนรวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารในการสมัครด้วย

โดยโครงการนี้ได้ดำเนินการโดย UK Home Office ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา จุดประสงค์คือจัดขึ้นสำหรับนักศึกษานานาชาติที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาโทและมีระยะเวลาในการศึกษาอย่างน้อย 13 เดือน ที่ Imperial College London, University of Oxford, University of Cambridge และ University of Bath โครงการนี้เป็นโครงการของปี 2016-17 (สำหรับการยื่นสมัครวีซ่าตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม เป็นต้นไป) และโครงการของปี 2017-18 สำหรับผู้สมัครที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศ

Professor Alice Gast ของ Imperial College London กล่าวว่า “โครงการนำร่องนี้เป็นมองไปถึงอนาคต การที่นักศึกษาสามารถขยายระยะเวลาการอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรต่อไปอีก 6 เดือน จะเกิดประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเองและประเทศของเรา โดยที่นักศึกษาของเรามีความยอดเยี่ยมและมองเห็นแนวคิดในการเข้าสู่ธุรกิจผู้ประกอบการ ศึกษาต่อ และยังเป็นการรวบรวมคนที่มีศักยภาพสูงไว้ในสหราชอาณาจักรอีกด้วย”

หากน้อง ๆ สนใจข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร สามารถ ติดต่อพี่ ๆ ทีมงาน SI-UK เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ ฟรี! 

UK University Eventsกลับสู่ข่าวหน้าหลัก
Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute