University News

เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนรัฐบาลและทุนเล่าเรียนหลวง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก กพ. ประจำปี 2562

7 กันยายน 2561

ทุนการศึกษา

สำหรับน้องๆ ที่กำลังรอข่าวดีจาก กพ. หรือสำนักงานข้าราชการพลเรือน เกี่ยวกับ ทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง และทุนอื่นๆ ล่าสุด ทางกพ. ก็ได้ประกาศกำหนดการรับสมัครทุนประจำปี 2562 แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 104 ทุน ส่วนจะมีทุนอะไรบ้างนั้น ไปดูรายละเอียดกันเลย

ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

แบ่งออกเป็นทุนประเภทต่างๆ คือ

 • ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 85 ทุน
 • ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน
 • ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 4 ทุน
 • ทุนวิวัฒนไชยาสรณ์ จำนวน จำนวน 1 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร: ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 20 ปี มีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละภาคเรียน และเกรดเฉลี่ยรวมเมื่อจบการศึกษา (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.50

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2562

จำนวนทั้งสิ้น 9 ทุน สำหรับน้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ในสาขาวิชาใดก็ได้ และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้สมัคร: ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 20 ปี มีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละภาคเรียน และเกรดเฉลี่ยรวมเมื่อจบการศึกษา (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.50

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

อย่าช้า! รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 24 กันยายน 2561 นี้ กรอกใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://scholar2.ocsc.go.th

น้องๆ สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษาและค้นหาข้อมูลทุนการศึกษา scholarship-search จากเว็บไซต์ของ SI-UK ได้โดยตรง หรือ ปรึกษาเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ SI-UK ฟรี โดยไดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

อัพเดตหลักสูตรที่เปิดรับสมัครในช่วง January 2019 ของ University of Lincoln

ทำความรู้จักกับ Northumbria University และหลักสูตร January Intake 2019

Northumbria University มอบสิทธิ์พิจารณายกเว้น Foundation Year ให้นักเรียนไทย 30 สถาบันที่สมัครเรียน ป.ตรี ในปี 2019

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham