Oxford Brookes คว้าตำแหน่งมหาวิทยาลัยอายุน้อยกว่า 50 ปี ที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร

4 สิงหาคม 2560

ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ QS ปรากฎว่า Oxford Brookes University คว้าตำแหน่งมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของสหราชอาณาจักรที่มีอายุการก่อตั้งน้อยกว่า 50 ปี

Oxford Brookes University เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในสหราชอาณาจักรที่ติดอันดับ 50 ของมหาวิทยาลัยโลกที่อายุไม่ถึง 50 ปี ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มีการจัดอันดับในกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ใน 16 สาขาวิชา ซึ่งรวมถึงสาขาการเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ และ สาขาเศรษฐศาสตร์ 

โดยการจัดอันดับในครั้งนี้อิงจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกปีล่าสุดของ QS ที่ประเมินมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งมาไม่ถึง 50 ปี จากตัวชี้วัด 6 ด้าน ซึ่งได้แก่ ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ ชื่อเสียงขององค์กรจ้างงาน งานวิจัย สัดส่วนของคณะและนักศึกษา รวมถึงสัดส่วนของนักศึกษานานาชาติและสัดส่วนของเจ้าหน้าที่จากนานาชาติของมหาวิทยาลัย 

หากน้อง ๆ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนของ Oxford Brookes University หรือ มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร สามารถ ติดต่อพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK เพื่อรับคำแนะนำฟรีทุกขั้นตอน! หรือโทร 02-260-6033

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham