University News

Plymouth มหาวิทยาลัยสีเขียว

3 กุมภาพันธ์ 2558

Plymouth University ได้รับการจัดอันดับจาก the People and Planet Green League ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 1 ของสหราชอาณาจักร   ซึ่งเป็นแชมป์ในสมัยที่สอง ในรอบ 5 ปี

David Coslett, the interim chief executive  ของมหาวิทยาลัยได้กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยPlymouth ได้ทำการวิจัยค้นหาว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนคืออะไรสำหรับมหาวิทยาลัย และเราก็ได้ใช่มันเป็นกลยุกต์หลักในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  มันคือแกนหลักสำหรับวิธีการทำงานมหาวิทยาลัยของเรา  รวมไปถึงการจัดการความสัมพันธ์ของเรากับซัพพลายเออร์ นอกจากนี้ยังเป็นแรงจูงใจในงานวิจัยของเราที่จะแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์และ  ทางเศรษฐกิจและสังคัม”

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham