SI-UK-Image SI-UK-Image

หลักสูตรศิลปศาสตร์แบบใหม่ ที่ Regent’s University London

26 พฤศจิกายน 2558

Regent’s University London ได้เปิดหลักสูตรการศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ที่ได้ชื่อ่ว่าเป็น "หลักสูตรศิลปศาสตร์แบบอเมริกันที่แท้จริงในสหราชอาณาจักร" มหาวิทยาลัยได้แถลงว่าหลักสูตรนี้จะแตกต่างกับเรียนศิลปศาสตร์แบบอังกฤษซึ่งเดิมมักจะเป็นการเลือกรูปแบบการเรียนรู้มาผสมผสานกับหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้ว แต่นี่จะเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ของรูปแบบความเป็นฟิวชั่นระหว่างอังฤษและอเมริกันในการศึกษาระดับสูงอย่างแท้จริง             

การเรียนศิลปศาสตร์ครอบคลุมไปถึงมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอักษรศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลายแขนง รวมถึง ธุรกิจ ภาษาอังกฤษ การสื่อสารมวลชน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ จิตวิยา

Lawrence Phillips ประธานของ Regent’s American College London กล่าวว่า ที่นี่ได้สั่งสมประการณ์มามากกว่า 20 ปี ในการถ่ายทอดหลักสูตรศิลปศาสตร์แบบอเมริกัน ซึ่งหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) ตัวใหม่ของ Regent นั้นถูกปูพื้นฐานมาตั้งแต่แรกเริ่ม โดยให้นักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญในการศึกษาวิชาเอก (Major) และยังมีตัวเลือกที่เพิ่มขึ้นอีกมากมายในการศึกษาในวิชาโท (Minor) รวมไปถึงวิชาเลือกอีกด้วย

 

หากน้องๆสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาศิลปศาสตร์ ที่ Regent's University London สามารถ ติดต่อพี่ๆทีมงาน SI-UK เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ฟรี! 

UK University Eventsกลับสู่ข่าวหน้าหลัก
Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute