Robert Gordon University เปิดหลักสูตรใหม่ทางด้าน Nursing และ Computer

5 กรกฏาคม 2560

Robert Gordon University ประกาศรายละเอียดหลักสูตรใหม่แก่นักศึกษานานาชาติที่มีความสนใจทางด้าน IT และ Nursing

หลักสูตร BSc Nursing top-up

สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี BSc Nursing Studies จะเปิดสอนแก่พยาบาลที่ผ่านการรับรองวุฒิการศึกษาจากทั่วโลกให้เข้าเรียนทางด้านวิชาการพยาบาลศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

โดยจะเป็นการเรียนที่วิทยาเขตในเมือง Aberdeen ซึ่งเป็นการเรียนร่วมกับนักศึกษาพยาบาลที่มาจากทั่วสหราชอาณาจักร โดยนักศึกษานานาชาติจะใช้เดียวกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ระดับปริญญาตรีและเข้าเรียนในชั้นเรียนเช่นเดียวกับนักศึกษาของสหราชอาณาจักรเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเรียนและเรียนรู้วัฒนธรรมไปพร้อม ๆ กัน

ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใหม่ /หลักสูตร IT ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี

การเรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงให้มีความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอเพื่อเส้นทางที่สร้างแรงบันดาลใจนำไปสู่เส้นทางสายอาชีพ โดย Robert Godon ได้จัดหลักสูตรการเรียนทางคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อช่วยให้นักศึกษาในหลักสูตร IT and Business Intelligence, IT and Cyber Security และ IT with Network Management

หากน้อง ๆ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการสมัครเรียนกับ Robert Gordon University รวมถึงหลักสูตรการเรียนของมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร สามารถ ติดต่อพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK เพื่อรับคำแนะนำและดำเนินการสมัครมหาวิทยาลัย ฟรีทุกขั้นตอน! หรือโทร 02-260-6033

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham