University News

Oxford Brookes มอบทุนการศึกษาและเงินทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนแก่นักศึกษานานาชาติ

9 ธันวาคม 2559

Oxford Brookes University ประกาศมอบทุนการศึกษาและเงินทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนแก่นักศึกษานานาชาติที่จะลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2017/18

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติที่เข้าเรียนหลักสูตร Foundation

หลักสูตร Foundation ที่ Oxford Brookes University

หลักสูตร Foundation สำหรับนักศึกษานานาชาติจะปูพื้นฐานให้นักเรียนในการเข้าสู่การเรียนระดับปริญญาตรี โดยนักเรียนจะได้พัฒนาทักษะทางการเรียนและทักษะทางด้านภาษาและมีความมั่นใจในการเรียนรู้ และยังมีส่วนในการพัฒนาทักษะในวิชาที่เลือกเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่หลักสูตรการเรียนในระดับต่อไปที่คาดหวังเอาไว้ในอนาคต

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในหลักสูตร Pre-master
สำหรับนักศึกษานานาชาติที่ไม่ได้มาจากทวีปยุโรป และลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Pre-master มีสิทธิ์สมัครชิง1 ทุนการศึกษาจากทั้งหมด 4 ทุน ซึ่งมีมูลค่า 1,000 ปอนด์

หลักสูตร Pre-Masters ที่ Oxford Brookes University
หลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาโท โดยจะช่วยพัฒนาทักษะในการเรียนรวมไปถึงทักษะระดับภาษาทางวิชาการ

หากน้อง ๆ สนใจข้อมูลการศึกษาต่อที่ Oxford Brookes Universityหรือ มหาวิทยาลัยชั้นนำอื่น ๆ ในสหราชอาณาจักร สามารถ ติดต่อพี่ ๆ ทีมงาน SI-UK เพื่อรับคำแนะนำ ฟรี! 

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham