ทุนการศึกษาจาก School of Law, University of Sheffield ประจำปี 2018

30 พฤศจิกายน 2560

มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อหลักสูตรในระดับปริญญาโท สาขานิติศาสตร์  ที่ University of Sheffield ปีการศึกษา 2018 ล่าสุด ทาง School of Law, University of Sheffield ได้ประกาศมอบทุนการศึกษาประจำปี 2018 ให้กับนักเรียนต่างชาติและนักเรียนไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้    

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ (International LLM Scholarship)

จำนวน 2 ทุน มูลค่า 4,000 ปอนด์ (ประมาณ 173,000 บาท)

เงื่อนไข

 • ผู้สมัครรับทุน ต้องเป็นนักศึกษานานาชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทด้านนิติศาสตร์ LLM (Master of Laws) พร้อมกับหลักสูตร pathways เฉพาะด้านในทุกสาขา
 • ผู้สมัครจะต้องทำการสมัครเรียนให้เรียบร้อย และมีหมายเลขใบสมัคร (application number) แล้วเท่านั้น
 • ผู้สมัครที่ได้รับทุนสามารถนำทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ในการจ่ายค่าเล่าเรียนหรือใช้เป็นค่าครองชีพก็ได้
 • ทุนนี้ มอบสิทธิ์ในการสมัครให้กับนักศึกษาต่างชาติทุกคน
 • ผู้สมัครจากประเทศที่กำหนด มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ เช่น ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย (Postgraduate Taught Scholarship) โดยอัตโนมัติ (มูลค่า 2000 ปอนด์ หรือประมาณ 86,000 บาท) และทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ (International Merit Postgraduate Scholarship) ของมหาวิทยาลัย (มูลค่า 50% ของค่าเล่าเรียน)
 • ผู้สมัครจะต้องส่งแบบฟอร์มการสมัคร และ Essay ความยาว 2,000 คำ (โดยเลือกหัวข้อที่ปรากฏในใบสมัคร) ไปที่ law@sheffield.ac.uk ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2561
 • ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาใบสมัครทุนรับการศึกษาพร้อมกับใบสมัครเข้าเรียน ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติได้รับทุน จะได้รับแจ้งผลก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคม 2561        
 • ทุนการศึกษานี้ มอบให้กับผู้สมัครที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2018 – 2019

ทุนเรียนดีสำหรับนักศึกษาไทย (Excellence Prizes for LLM students from Thailand)

จำนวน 2 ทุน มูลค่า 8,000 ปอนด์ (ประมาณ 347,000 บาท)

เงื่อนไข

 • สำหรับนักศึกษาไทยที่สมัครหลักสูตร LLMและต้องเป็นนักศึกษาที่มีแผนจะสมัครสอบป็นผู้พิพากษาในประเทศไทยหลังจากจบการศึกษา เท่านั้น
 • ผู้สมัครที่ด้รับเลือก จะได้รับทุนโดยตรง เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าครองชีพ
 • ผู้สมัครที่ได้รับทุน ไม่สามารถสมัครทั้งทุนเรียนดี (Excellence Prize) และทุนนักศึกษานานาชาติ (International LLM Scholarship) พร้อมๆ กันได้ ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ผู้สมัคร มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ เช่น ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย (Postgraduate Taught Scholarship) โดยอัตโนมัติ (มูลค่า 2,000 ปอนด์) และทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ (International Merit Postgraduate Scholarship) ของมหาวิทยาลัย (มูลค่า 50% ของค่าเล่าเรียน)
 • ผู้สมัครจะต้องทำการสมัครเรียนหลักสูตร LLM (Master of Laws) และมีหมายเลขใบสมัคร (application number) แล้วเท่านั้น
 • ผู้สมัครจะต้องส่งแบบฟอร์มการสมัคร และ Essay ความยาว 2,000 คำ (โดยเลือกหัวข้อที่ปรากฏในใบสมัคร) ไปที่ law@sheffield.ac.uk ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2561
 • ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาใบสมัครทุนรับการศึกษาพร้อมกับใบสมัครเข้าเรียน ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติได้รับทุน จะได้รับแจ้งผลก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคม 2561        
 • ทุนการศึกษานี้ มอบให้กับผู้สมัครที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2018 – 2019

สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครเรียนก็อย่ารอช้า สามารถ ลงทะเบียนเพื่อขอรับคำปรึกษา ในการสมัครเรียนได้จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรของ SI-UK ได้ตั้งแต่วันนี้ หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับทุน หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เช่นเดียวกัน SI-UK บริการให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham