University News

ล่าสุด! กับ SET Scholarship แจกทุนสำหรับนักเรียนไทยประจำปี 2020

12 กุมภาพันธ์ 2563

วันนี้พี่ ๆ SI-UK จะมาบอกต่อข่าวดีสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังวางแผนเรียนต่อ เพราะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock exchange of Thailand, SET) ได้เปิดรับสมัครในการขอรับทุนที่มีชื่อว่า SET Scholarship 2020 สำหรับน้อง ๆ ที่มีสัญชาติไทยและต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสำรับภาคปีการศึกษา 2563 ซึ่งเปิดในสาขาวิชาที่หลากหลายและมีความน่าสนใจ ณ กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ (Leading Universities) ใน 20 อันดับแรกของสาขาวิชานั้น ๆ จำนวนทั้งสิ้น 2 ทุน 

MBA Law Engineering

อีกทั้งนักศึกษาต้องเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่มีดังต่อไปนี้เท่านั้น MBA, Management, Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics, Supply Chain Management, ESG 

MBA / Business and Management / Business Analytics / Supply Chain Management

 • 15th University College London (UCL)
 • 27th London School of Economics and Political Science
 • 30th University of Edinburgh
 • 36th King’s College London
 • 87th University of Bristol
 • 108th University of York
 • 133rd Durham University
 • 251st University of Essex
 • 501st Aston University

Finance / ESG 

 • 27th London School of Economics and Political Science
 • 30th University of Edinburgh
 • 77th University of Warwick
 • 87th University of Bristol
 • 133rd Durham University
 • 251st University of Essex
 • 351st Brunel University

Computer Science / IT / MIS / Computer Engineering / Cyber Security 

 • 1st University of Oxford
 • 3rd University of Cambridge
 • 10th Imperial College London
 • 15th University College London (UCL)
 • 30th University of Edinburgh
 • 36th King’s College London
 • 87th University of Bristol
 • 251st University of Essex
 • 351st Loughborough University
 • 501st Keele University
 • 601st University of Hertfordshire

Data Scientist

 • 3rd University of Cambridge
 • 30th University of Edinburgh
 • 87th University of Bristol
 • 99th University of Glasgow
 • 152th University of Nottingham

**จัดอันดับโดย Times Higher Education World University Rankings ประจำปี 2020

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จํากัดสาขา และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลสอบ IELTS อย่างน้อย 6.5
 • ได้รับผลตอบรับ offer ใหเ้ข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมดเขตปิดรับสมัคร 17 เมษายน 2563

SI-UK University Fair 2020 เข้าร่วมงานฟรี!

นอกจากนี้สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจอยากศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ทางเรามีงานแนะแนวเรียนต่อ SI-UK University Fair 2020 พร้อม Special Offer ทันทีภายในงานหากน้อง ๆ เตรียมเอกสารมาครบ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 - 19.00 น. ที่โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 (ติด BTS อโศก)

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham